THÔNG TIN THĂM DÒ Ý KIẾN THÔNG TIN THĂM DÒ Ý KIẾN

Sở Công Thương được Tỉnh ủy và UBND tỉnh giao nhiệm vụ, xây dựng chính sách hỗ trợ di dời các cơ sở sản xuất gây ô nhiễm môi trường nằm trong các khu dân cư, đô thị trên địa bàn tỉnh Bà Rịa - Vũng...

Đọc thêm »

Thực hiện kiến chỉ đạo của UBND tỉnh tại công văn số 11343/UBND-VP ngày 22/11/2017 giao Sở Công Thương xây dựng quy chế quản lý vật liệu nổ công nghiệp kể từ ngày 01/7/2018

Đọc thêm »