HỢP ĐỒNG MẪU HỢP ĐỒNG MẪU
Web Content Image

Ngày 18/6/2014 Bộ Công thương đã ban hành Thông tư 19/2014/TT-BCT ban hành mẫu Hợp đồng mua bán điện phục vụ mục đích sinh hoạt.

Đọc thêm »