THÔNG TIN ĐẤU THẦU THÔNG TIN ĐẤU THẦU
Web Content Image

Sở Công Thương tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu chuẩn bị tổ chức đấu thầu gói thầu Tư vấn lập Quy hoạch phát triển điện gió tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu đến năm 2020, có xét đến năm 2030

Đọc thêm »
Web Content Image

Sở Công Thương tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu kính mời các nhà thầu có đủ điều kiện và năng lực, kinh nghiệm trong lĩnh vực trên đăng ký tham gia đấu thầu cho gói thầu nói trên.

Đọc thêm »
Web Content Image

Sở Công Thương tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu chuẩn bị tổ chức đấu thầu dự án “Kế hoạch phòng ngừa, ứng phó sự cố hóa chất trên địa bàn tỉnh Bà Rịa- Vũng Tàu” với nội dung mời thầu như sau:

Đọc thêm »
Web Content Image

Sở Công Thương tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu chuẩn bị tổ chức đấu thầu gói thầu Tư vấn xây dựng Đề tài “Nghiên cứu khả năng thích ứng giữa hệ thống cảng biển và dịch vụ logistics tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu với...

Đọc thêm »
Web Content Image

Sở Công Thương chuẩn bị tổ chức đấu thầu dự án: “Nghiên cứu khả năng thích ứng giữa hệ thống cảng biển và dịch vụ logistics tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu với năng lực sản xuất, xuất nhập khẩu của vùng, khu...

Đọc thêm »