LIÊN KẾT SITE LIÊN KẾT SITE

 

 

TIN TỨC SỰ KIỆN TIN TỨC SỰ KIỆN

Thực hiện Nghị định 87/2018/NĐ-CP ngày 15/6/2018 của Chính phủ về Kinh doanh khí và Thông tư 116/2018/TT-BTC ngày 28/11/2018 của Bộ Tài chính quy định về chế độ báo cáo giá thị trường; các đơn vị kinh...

Đọc thêm »

Trong thời gian gần đây, Bộ Công Thương nhận được báo cáo phản ánh về việc một số doanh nghiệp trong nước gặp vướng mắc khó khăn trong thông quan khi xuất khẩu một số mặt hàng thủy sản qua các cửa...

Đọc thêm »

Đề nghị các đơn vị nghiêm túc thực hiện nội dung thống kê, báo cáo nêu trên theo mẫu và gửi về Sở trước ngày 15 tháng 01 năm 2020 để tổng hợp báo cáo UBND tỉnh và Bộ Công Thương.

Đọc thêm »

Ngày 18/12/2019 UBND tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu đã phê duyệt Quyết định số 34/2019/QĐ-UBND ban hành Quy chế quản lý, sử dụng kinh phí khuyến công trên địa bàn tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu; Quyết định số...

Đọc thêm »

Sở Công Thương cung cấp thông tin đến các doanh nghiệp, hợp tác xã trên địa bàn một số hoạt động xúc tiến thương mại và hội chợ triển lãm tại Singapore

Đọc thêm »
Tin bài khác