LIÊN KẾT SITE LIÊN KẾT SITE

 

 

Tin tức sự kiện Tin tức sự kiện
Chuyển giao nhiệm vụ quản lý giá sữa và thực phẩm chức năng dành cho trẻ em dưới 6 tuổi từ sở Tài Chính về sở Công Thương

Thực hiện Nghị định 149/2016/NĐ-CP ngày 11 tháng 11 năm 2016 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 177/2013/NĐ-CP ngày 14 tháng 11 năm 2013 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật giá, có hiệu lực thi hành từ ngày 01/01/2017. Ngày 10 tháng 01 năm 2017 UBND tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu có văn bản số 153/UBND-VP triển khai Nghị định số 149/2016/NĐ-CP về quản lý giá sữa dành cho trẻ em dưới 06 tuổi. Theo đó UBND tỉnh giao cho Sở Công Thương có trách nhiệm:

-Tiếp nhận, rà soát biểu mẫu đăng ký giá, văn bản kê khai giá sữa dành cho trẻ em dưới 06 tuổi; văn bản kê khai giá thực phẩm chức năng dành cho trẻ em dưới 06 tuổi của các doanh nghiệp thực hiện kê khai giá trên địa bàn tỉnh;

-Phối hợp với Sở Tài chính rà soát, đề xuất điều chỉnh danh sách các tổ chức, cá nhân đăng ký, kê khai giá sữa dành cho trẻ em dưới 06 tuổi và thực phẩm chức năng dành cho trẻ em dưới 06 tuổi trên địa bàn tỉnh;

Kể từ ngày 1/1/2017, Sở Công Thương sẽ thực hiện việc quản lý giá sữa và thực phẩm chức năng dành cho trẻ em dưới 6 tuổi . UBND các huyện, thành phố có trách nhiệm phối hợp với Sở Công Thương, Sở Tài chính thực hiện việc quản lý trên địa bàn theo đúng quy định của pháp luật.

Anh Thư – P.QLTM