LIÊN KẾT SITE LIÊN KẾT SITE

 

 

Tin tức sự kiện Tin tức sự kiện
Triển khai các dịch vụ công trực tuyến của Cục Xúc tiến thương mại

 

Sở Công Thương tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu nhận được văn bản số 169/XTTM-QLXTTM của Cục Xúc tiến thương mại – Bộ Công Thương về việc triển khai các DVCTT của Cục Xúc tiến thương mại. Theo đó, Cục Xúc tiến thương mại – Bộ Công Thương hiện đã hoàn thành việc xây dựng và bắt đầu thực hiện cung cấp trên cổng DVCTT của Bộ Công Thương tại địa chỉ: http://online.moit.gov.vn ở mức độ 3, 4 đối với các thủ tục hành chính thuộc 04 DVCTT về xúc tiến thương mại cụ thể như sau:

1. Các thủ tục hành chính (DVCTT) được cung cấp ở mức độ 3, 4 gồm: Cấp giấy phép thành lập và hoạt động Văn phòng đại diện của tổ chức xúc tiến thương mại nước ngoài tại Việt Nam; Phê duyệt Chương trình Xúc tiến thương mại quốc gia;  Xác nhận đăng ký thực hiện khuyến mại theo hình thức mang tính may rủi thực hiện trên địa bàn từ 2 tỉnh, thành phố trở lên hoặc theo quy định tai Điều 17 Nghị định số 37/NĐ-CP; Xác nhận đăng ký tổ chức hội chợ, triển lãm thương mại ở nước ngoài.

2. Quy trình, hồ sơ thực hiện đối với các thủ tục hành chính thuộc 04 DVCTT nêu trên trên cổng DVCTT của Bộ Công Thương: Căn cứ theo các quy định tại văn bản quy phạm pháp luật hiện hành về khuyến mại, hội chợ, triển lãm thương mại, xúc tiến thương mại quốc gia, thành lập và hoạt động văn phòng đại diện của tổ chức xúc tiến thương mại nước ngoài tại Việt Nam.

3. Trình tự thực hiện DVCTT, tài khoản thực hiện DVCTT, khai báo và xử lý hồ sơ thủ tục hành chính trong DVCTT, trả kết quả và các nội dung khác liên quan đến việc cung cấp DVCTT: thực hiện theo quy định tại thông tư số 05/2016/TT-BCT ngày 06/6/2016 quy định về việc cung cấp dịch vụ công trực tuyến của Bộ Công Thương.

Sở Công Thương tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu xin thông báo đến các tổ chức, doanh nghiệp và cá nhân liên quan để áp dụng. Những vướng mắc hoặc khó khăn phát sinh liên quan đến việc áp dụng thực hiện DVCTT đề nghị liên hệ trực tiếp để được hướng dẫn, giải đáp theo địa chỉ:

Cục Thương mại điện tử và Công nghệ thông tin – Bộ Công Thương

Phòng Công nghệ thông tin

Địa chỉ: 25 Ngô Quyền, Hoàn Kiếm, Hà Nội

Điện thoại: 04 22205395, Fax: 04 22205397

Email: hotro@moit.gov.vn

Cục Xúc tiến thương mại – Bộ Công Thương

Phòng Quản lý Xúc tiến thương mại

Địa chỉ: 20 Lý Thường Kiệt, Hoàn Kiếm, Hà Nội

Điện thoại: 043 8264688, Fax: 043 9348142/9344260

Email: giangnh@vietrade.gov.vn, lantt@vietrade.gov.vn

Đình Hiệp - VPS