LIÊN KẾT SITE LIÊN KẾT SITE

 

 

Tin tức sự kiện Tin tức sự kiện
Kiểm tra, kiểm soát hiện tượng giá LPG tăng bất thường

Thực hiện chỉ đạo của Bộ Công Thương tại công văn số 880/BCT-TTTN ngày 07 tháng 02 năm 2017 về việc kiểm tra, kiểm soát hiện tượng giá khí dầu mỏ hóa lỏng (LPG) tăng bất thường, Sở Công Thương đã chỉ đạo cho Chi cục Quản lý Thị trường chủ trì, phối hợp với Sở Tài chính nghiên cứu triển khai thực hiện kiểm tra, kiểm soát hiện tượng trên. Nội dung kiểm tra tập trung những vấn đề chính sau:

1. Đối với thương nhân kinh doanh LPG đầu mối: Tổ chức kiểm tra, giám sát việc thực hiện quy định thống nhất giá bán LPG và LPG chai trong hệ thống phân phối thuộc thương nhân quản lý; việc thông báo bằng văn bản tới các đơn vị trong hệ thống phân phối và Sở Công Thương nơi có hệ thống phân phối của thương nhân khi có sự thay đổi về giá bán lẻ; việc thực hiện kê khai giá LPG trước khi điều chỉnh giá bán theo quy định.

2. Đối với tổng đại lý kinh doanh LPG và đại lý kinh doanh LPG: Kiểm tra các cơ sở kinh doanh LPG thuộc tổng đại lý kinh doanh LPG và đại lý kinh doanh LPG tuân thủ quy định về niêm yết giá, bán đúng giá niêm yết; việc thông báo giá bán lẻ tới Sở Tài chính và Sở Công Thương nơi có các cơ sở kinh doanh LPG; việc dự trữ lưu thông LPG theo quy định, đảm bảo không để xảy ra hiện tượng mất cân đối cung cầu LPG trên địa bàn tỉnh.

Trong quá trình kiểm tra, nếu phát hiện có hành vi vi phạm hành chính sẽ xử lý nghiêm theo quy định tại khoản 5 Điều 42 Nghị định số 109/2013/NĐ-CP ngày 24/9/2013 của Chính phủ định quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực quản lý giá, phí, lệ phí, hóa đơn; Nghị định số 97/2013/NĐ-CP ngày 27/8/2013 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực dầu khí, xăng dầu và khí dầu mỏ hóa lỏng.

Minh Tâm – Thanh tra Sở