LIÊN KẾT SITE LIÊN KẾT SITE

 

 

Tin tức sự kiện Tin tức sự kiện
Chính phủ phê duyệt chương phát triển công nghiệp hỗ trợ từ năm 2016 đến năm 2025

Ngày 18 tháng 01 năm 2017 Chính phủ  ban hành Quyết định số 68/QĐ-TTg về Chương trình phát triển CNHT giai đoạn 2016-2025. Theo đó, chương trình tập trung phát triển công nghiệp hỗ trợ thuộc ba lĩnh vực chủ yếu là linh kiện phụ tùng, dệt may – da giày và  công nghiệp công nghệ cao. Mục tiêu của chương trình là đến năm 2020, sản phẩm CNHT đáp ứng khoảng 45% nhu cầu sản xuất nội địa; đến năm 2025, đáp ứng được 65% nhu cầu sản xuất nội địa.

Hoạt đông sản xuất linh kiện điện tử tại CTy TNHH Kỳ Hân, KCN Mỹ xuân A2, huyện Tân Thành

Giai đoạn 2016-2020 sẽ tập trung triển khai kết nối, hỗ trợ doanh nghiệp CNHT trở thành nhà cung ứng sản phẩm cho khách hàng trong và ngoài nước; hỗ trợ DN áp dụng hệ thống quản lý đáp ứng yêu cầu của các chuỗi sản xuất toàn cầu trong quản trị DN, quản trị sản xuất; hỗ trợ nghiên cứu phát triển, ứng dụng chuyển giao và đổi mới công nghệ trong sản xuất thử nghiệm linh kiện, phụ tùng, nguyên liệu và vật liệu; đào tạo nâng cao chất lượng nguồn nhân lực; thu hút đầu tư nước ngoài vào lĩnh vực CNHT.

Giai đoạn 2020-2025, sẽ tiếp tục thực hiện các nhiệm vụ trong giai đoạn 2016-2020  trên cơ sở rà soát đánh giá kết quả thực hiện gồm các hoạt động như kết nối, hỗ trợ doanh nghiệp công nghiệp hỗ trợ trở thành nhà cung ứng sản phẩm cho khách hàng trong và ngoài nước; xúc tiến thu hút đầu tư nước ngoài vào lĩnh vực công nghiệp hỗ trợ; hỗ trợ doanh nghiệp áp dụng hệ thống quản lý đáp ứng yêu cầu của các chuỗi sản xuất toàn cầu trong quản trị doanh nghiệp, quản trị sản xuất; hỗ trợ đào tạo nâng cao chất lượng nguồn nhân lực đáp ứng yêu cầu của các ngành sản xuất sản phẩm công nghiệp hỗ trợ. Trong giai đoạn này cũng sẽ đẩy mạnh hỗ trợ nghiên cứu phát triển, ứng dụng chuyển giao và đổi mới công nghệ trong sản xuất thử nghiệm linh kiện, phụ tùng, nguyên liệu và vật liệu; cập nhật thông tin về công nghiệp hỗ trợ.

            Diệu Tiên. PQLCN