LIÊN KẾT SITE LIÊN KẾT SITE

 

 

Công nghiệp Công nghiệp
Đăng ký nhiệm vụ thực hiện Chương trình phát triển công nghiệp hỗ trợ

Thực hiện chỉ đạo của Ủy ban nhân dân tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu, Sở Công Thương thông báo đến các tổ chức, cá nhân và doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh đăng ký nhiệm vụ thực hiện nội dung của Chương trình phát triển công nghiệp hỗ trợ theo công văn số 1963/BCT-CNNg ngày 10/3/2017 của Bộ Công Thương.

Triển khai thực hiện Quyết định số 68/QĐ-TTg  ngày 18 tháng 01 năm 2017 Thủ tướng chính phủ ban hành về việc phê duyệt Chương trình phát triển công nghiệp hỗ trợ từ năm 2016 đến năm 2025, Bộ Công Thương đang thực hiện nội dung của Chương trình nêu trên để triển khai vào 06 tháng cuối năm 2017 và năm 2018.

Công văn đăng ký nhiệm vụ (theo phụ lục đính kèm) gửi về Bộ Công Thương (Vụ Công nghiệp nặng), tại số 54 Hai Bà Trưng, Quận Hoàn Kiếm, Hà Nội. Đồng thời gửi Sở Công Thương để tổng hợp và phối hợp hỗ trợ đơn vị tham gia chương trình.

Sở Công thương thông báo đến tổ chức, cá nhân và doanh nghiệp trên địa bàn Tỉnh biết, thực hiện.

Tải về :

- Bản đăng ký

- Quyết định số 68/QĐ-TTg

- Công văn số 1963/BCT-CNNg

 

Diệu Tiên