LIÊN KẾT SITE LIÊN KẾT SITE

 

 

Thương mại Thương mại
Chấn chỉnh buôn bán hàng rong, chợ tự phát trên địa bàn tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu

Qua hơn 13 năm, triển khai thực hiện Nghị định số 02/2003/NĐ-CP ngày 14/01/2003 của Chính phủ về phát triển và quản lý chợ và Nghị định số 114/2009/NĐ-CP ngày 23/12/2009 về sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 02/2003/NĐ-CP ngày 14/01/2003 của Chính phủ về phát triển và quản lý chợ, công tác phát triển và quản lý chợ trên địa bàn tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu đã có nhiều chuyển biến tích cực, số lượng chợ được đầu tư xây dựng mới, nâng cấp, cải tạo trên địa bàn tỉnh ngày càng tăng. Hoạt động thương mại dịch vụ ở các chợ đã góp phần giải quyết nhu cầu tiêu dùng của nhân dân và mở rộng giao lưu hàng hoá, góp phần làm cho hoạt động thương mại của tỉnh ngày càng văn minh, lịch sự và thúc đẩy phát triển sản xuất, kinh doanh trên địa bàn tỉnh.

Tuy nhiên, trên địa bàn Tỉnh hiện có một số địa phương đang xuất hiện ngày càng nhiều tình trạng buôn bán hàng rong, họp chợ tự phát, lấn chiếm vỉa hè, lòng lề đường và các khu vực xung quanh chợ để kinh doanh tự phát gây ách tắc giao thông, mất mỹ quan, ô nhiễm môi trường, không bảo đảm vệ sinh an toàn thực phẩm và ảnh hưởng đến hoạt động kinh doanh của các tiểu thương tại các chợ nằm trong quy hoạch. Nguyên nhân là do trên địa bàn môi trường phát triển thương mại, dịch vụ đa dạng, khách du lịch ngày càng tăng, việc đầu tư phát triển chợ khu vực đô thị còn gặp khó khăn, phải thực hiện xã hội hóa nên chưa thể bố trí, sắp xếp các tiểu thương đang hoạt động tại các chợ tự phát vào các chợ được đầu tư xây dựng theo quy hoạch; mặt khác chủ quan do các cấp chính quyền huyện, thành phố, phường - xã - thị trấn chưa quan tâm quản lý Nhà nước tốt về công tác quản lý chợ và trật tự đô thị trên từng địa bàn; ý thức chấp hành pháp luật Nhà nước của một bộ phận dân cư không cao; việc giải quyết đối với các chợ tự phát, lấn chiếm vỉa hè, lòng lề đường kinh doanh tự phát kéo dài và không được xử lý nghiêm và triệt để.

Ngày 7/4/2017, UBND tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu đã ban hành chỉ thị 12/CT-UBND nhằm chấn chỉnh buôn bán hàng rong, chợ tự phát trên địa bàn tỉnh.

Để chấn chỉnh và giải quyết triệt để tình trạng buôn bán hàng rong, họp chợ tự phát, lấn chiếm vỉa hè, lòng lề đường kinh doanh tự phát, góp phần phát triển văn minh thương mại, bảo đảm an toàn thực phẩm và giữ gìn trật tự an toàn đô thị, UBND tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu yêu cầu Giám đốc các Sở, Thủ trưởng các ngành và Chủ tịch Ủy ban Nhân dân các huyện, thành phố tập trung triển khai các nội dung cụ thể ; giao Sở Công Thương chủ trì phối hợp với các sở, ngành và UBND các huyện, thành phố tiến hành rà soát lại quy hoạch hệ thống chợ hiện hữu, để tham mưu, đề xuất cho UBND chỉ đạo việc bố trí phát triển các chợ mới, sắp xếp di dời các chợ cũ không bảo đảm theo tiêu chuẩn chợ quy định đến chợ mới được phát triển đầu tư theo quy hoạch và giải tỏa triệt để các chợ tự phát, lấn chiến vỉa hè, lòng lề đường kinh doanh tự phát trên từng địa bàn các huyện, thành phố, bảo đảm phát triển mạng lưới chợ phù hợp với trình độ phát triển kinh tế - xã hội, hoạt động sản xuất kinh doanh, nhu cầu mua sắm của nhân dân địa phương và phục vụ khách du lịch đến với tỉnh... Đồng thời đề xuất, kiến nghị với UBND tỉnh về các chính sách ưu đãi, hỗ trợ cụ thể đối với các dự án đầu tư xây dựng chợ, chuyển đổi mô hình tổ chức quản lý chợ, để mời gọi các thành kinh tế tham gia đầu tư các dự án chợ trên địa bàn thành phố Vũng tàu, nhất là các chợ đã xuống cấp như Chợ Vũng Tàu, Chợ Bến Đình.

UBND các huyện, thành phố có trách nhiệm nhanh chóng xây dựng kế hoạch tổ chức triển khai thực hiện chấn chỉnh, giải tỏa các đối tương buôn bán hàng rong  lấn chiếm vỉa hè, lòng lề đường và khu vực quanh chợ kinh doanh họp chợ tự phát; Chủ tịch UBND các huyện, thành phố, là người chịu trách nhiệm trước UBND tỉnh khi để xảy ra tình trạng buôn bán hàng rong lấn chiếm vỉa hè lòng lề đường tiếp tục họp chợ tự phát kéo dài, không chấn chỉnh, giải tỏa triệt để theo kế hoạch và lộ trình đã đề ra.

Nội dung cụ thể Chỉ thị 12/CT-UBND của UBND tỉnh ngày 7/4/2017, tải trực tiếp tại đây