LIÊN KẾT SITE LIÊN KẾT SITE

 

 

Thương mại Thương mại
Gia hạn giấy phép thành lập của Văn phòng đại diện Công ty Safer Wireline Operations Research & Development

1. Tên VPĐD: VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN CÔNG TY SAFER WIRELINE OPERATIONS RESESEARCHER & DEVELOPMENT (SWORD) PTE. LTD.

2. Tên giao dịch bằng Tiếng Anh: SWORD REPRESENTATIVE OFFICE.

3. Địa chỉ trụ sở: Số 51 đường Huyền Trân Công Chúa, phường 8, Thành Phố Vũng Tàu, tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu.

4. Tên thương nhân: Công ty SAFER WIRELINE OPERATIONS RESESEARCHER & DEVELOPMENT.

5. Địa chỉ trụ sở chính: Số 10 Anson Road # 15-14 International Plaza, Singapore 079903.

6. Người đứng đầu VPĐD: Cáp Xuân Phú  –  Quốc tịch: Việt Nam

7. Giấy phép thành lập số: 77–00023-01 do Sở Công Thương tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu cấp lần đầu ngày 27 tháng 3 năm 2017, Gia hạn lần lần thứ hai ngày 09 tháng 03 năm 2017. Giấy phép này có hiệu lực đến hết ngày 09 tháng 03 năm 2022.