LIÊN KẾT SITE LIÊN KẾT SITE

 

 

Tin tức sự kiện Tin tức sự kiện
Kết thúc áp dụng biện pháp bình ổn giá đối với sản phẩm sửa dành cho trẻ em dưới 06 tuổi

Ngày 12/4/2017, Bộ Công Thương ban hành văn bản số 3025/BCT-TTTN .Theo đó từ ngày 01/4/2017, kết thúc áp dụng biện pháp bình ổn giá sữa dành cho trẻ em dưới 06 tuổi. Trong thời gian chờ hướng dẫn mới về đăng ký giá, kê khai giá sữa và thực phẩm chức năng dành cho trẻ em dưới 06 tuổi của Bộ Công Thương, việc kê khai giá thực hiện theo quy định tại Thông tư số 56/2014/TT-BTC ngày 28/4/2014 của Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện Nghị định số 177/2013/NĐ-CP ngày 14/11/2013 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Giá; Thông tư số 233/2016/TT-BTC ngày 11/11/2016 của Bộ Tài chính sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 56/2014/TT-BTC ngày 28/4/2014 của Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện Nghị định số 177/2013/NĐ-CP ngày 14/11/2013 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Giá.

Sở Công Thương tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu xin thông báo đến các đơn vị sản xuất, kinh doanh sữa dành cho trẻ em dưới 06 tuổi biết và thực hiện đúng theo quy định./.

Anh Thư – P. QLTM