LIÊN KẾT SITE LIÊN KẾT SITE

 

 

Tin tức sự kiện Tin tức sự kiện
Lớp tập huấn “Kiến thức an toàn vệ sinh thực phẩm” năm 2017 tại thành phố Bà Rịa

Ngày 15/6/2017, Sở Công Thưong Tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu đã phối hợp với UBND thành phố Bà Rịa tổ chức lớp tập huấn “KIẾN THỨC AN TOÀN VỆ SINH THỰC PHẨM” cho các các chủ cơ sở sản xuất, kinh doanh các mặt hàng thuộc ngành công thương quản lý, trên địa bàn thành phố Bà Rịa. Đây là một trong những nội dung nằm trong kế hoạch số 15/KH-SCT ngày 07/3/2017 của Sở Công Thương tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu về việc triển khai thực hiện Chương trình vệ sinh an toàn thực phẩm năm 2017 trên địa bàn tỉnh BRVT.

Đến tham dự lớp tập huấn có gần 200 học viện là cán bộ quản lý các doanh nghiệp, chủ cơ sở và người trực tiếp tham gia sản xuất, kinh doanh các mặt hàng thuộc ngành công thương. Thông qua lớp tập huấn, các chủ cơ sở và người trực tiếp tham gia sản xuất, kinh doanh được nghe cán bộ Phòng Kỹ thuật an toàn và Môi trường Sở Công Thương trình bày những quy định của Nhà nước về lĩnh vực an toàn thực phẩm, hướng dẫn cho chủ cơ sở sản xuất, kinh doanh các thủ tục xin cấp giấy cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm theo quy định; Lớp tập huấn kiến thức về “AN TOÀN VỆ SINH THỰC PHẨM” là hoạt động nằm trong chương trình vệ sinh ATTP năm 2017 của tỉnh, nhằm phổ biến các quy định của Nhà nước về ATTP giúp cho cán bộ các phòng kinh tế hạ tầng ở các địa phương, các chủ doanh nghiệp, các tiểu thương kinh doanh tại các chợ nâng cao sự hiểu biết về ATTP, đáp ứng yêu cầu quản lý và điều kiện sản xuất, kinh doanh góp phần nâng cao hiệu quả về vệ sinh ATTP  trên địa bàn tỉnh.

Lê Hoàng Mãnh – TP. KTATMT