LIÊN KẾT SITE LIÊN KẾT SITE

 

 

Công nghiệp Công nghiệp
Khảo sát nhu cầu doanh nghiệp hướng đến đào tạo phát triển ngành công nghiệp hỗ trợ

Trong khuôn khổ Dự án hỗ trợ kỹ thuật sử dụng vốn viện trợ phi chính phủ nước ngoài “Phát triển nguồn nhân lực cho các định chế hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu” được UBND tỉnh phê duyệt tại Quyết định số 3715/QĐ-UBND ngày 27/12/2016, Sở Công Thương Tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu và Phòng Công nghiệp Thương mại TP. Sanjo, tỉnh Niigata, Nhật Bản phối hợp triển khai khảo sát nhu cầu của doanh nghiệp từ ngày 10/7 đến ngày 01/8/2017.

Nội dung cuộc khảo sát nhằm giúp cho các chuyên gia Nhật Bản xác định phương thức phù hợp cho việc đào tạo, phát triển doanh nghiệp địa phương có năng lực có thể đáp ứng đơn hàng của các doanh nghiệp nước ngoài. Đồng thời, xây dựng chính sách phát triển, kế hoạch đào tạo nhân sự nhằm mục đích hướng đến phát triển ngành công nghiệp cho tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu..

Khảo sát này nằm trong khuôn khổ dự án hợp tác kỹ thuật cơ bản do cơ quan Chính phủ Nhật Bản là JICA hỗ trợ cùng Sở Công Thương tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu thực hiện. Vì tầm quan trọng của cuộc khảo sát này, Sở Công Thương đề nghị Quý doanh nghiệp tham gia khảo sát vui lòng trả lời một cách rõ ràng, cụ thể và đầy đủ theo phiếu khảo sát đính kèm.

Quý doanh nghiệp vui lòng điền vào phiếu khảo sát và gửi về Sở Công Thương trước ngày 01/08/2017. Để biết thêm thông tin chi tiết, vui lòng liên hệ: Ms Tô Ngọc Lan, Phòng Quản lý Công nghiệp, Sở Công Thương, ĐT: 0254 3850019/ 0909631064, email: lantn@soct.baria-vungtau.gov.vn hoặc cnht.brvt@gmail.com, website: http://soct.baria-vungtau.gov.vn.

Vui lòng tải phiếu khảo sát tại đây.

Ngọc Lan – P. QLCN