LIÊN KẾT SITE LIÊN KẾT SITE

 

 

Định hướng - Quy hoạch Định hướng - Quy hoạch
Sản phẩm ưu tiên thu hút đầu tư trong lĩnh vực công nghiệp trên địa bàn tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu giai đoạn 2017-2020.

Ngày 02 tháng 8 năm 2017, UBND tỉnh ban hành Quyết định số 2142/QĐ-UBND về việc ban hành danh mục sản phẩm ưu tiên thu hút đầu tư trong lĩnh vực công nghiệp chất lượng cao và công nghiệp hỗ trợ trên địa bàn tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu.

Danh mục gồm 27 nhóm sản phẩm thuộc 03 nhóm ngành cơ khí chế tạo, công nghiệp hóa chất (trừ hóa chất cơ bản có khả năng gây ô nhiễm môi trường), công nghiệp vật liệu được xây dựng trên mục tiêu phát triển công nghiệp chất lượng cao và công nghiệp hỗ trợ đến năm 2020 đã được đề ra theo Nghị quyết 03-NQ/TU ngày 27/10/2016 của Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh Bà Rịa -Vũng Tàu.

Đây là danh mục sản phẩm tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu mong muốn ưu tiên kêu gọi thu hút đầu tư để tập trung phát triển tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu thành Tỉnh mạnh về công nghiệp sử dụng công nghệ hiện đại, tiên tiến, sản phẩm có giá trị tăng cao, có sức cạnh tranh, tiêu tốn ít năng lượng, thân thiện với môi trường.

Đối với các sản phẩm nằm ngoài danh mục ưu tiên thu hút đầu tư trong lĩnh vực công nghiệp chất lượng cao và công nghiệp hỗ trợ tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu giai đoạn từ năm 2017 – 2020 nêu trên vẫn được kêu gọi, thu hút đầu tư và được hưởng các ưu đãi đầu tư hiện có nếu đáp ứng các điều kiện theo quy định hiện hành.

Nội dung chi tiết danh mục các dự án ưu tiên thu hút đầu tư tải tại đây.

  Phòng QLCN