LIÊN KẾT SITE LIÊN KẾT SITE

 

 

Tin tức sự kiện Tin tức sự kiện
Sở Công Thương mở lớp sát hạch, cấp thẻ kiểm tra viên điện lực

Đ/c Nguyễn Hữu Hiền - Phó Giám đốc Sở Công Thương đến tham dự và chỉ đạo lớp học

Từ ngày 23 tháng 8 năm 2017 đến ngày 25 tháng 8 năm 2017, Sở Công Thương đã phối hợp với Trung tâm Khuyến công & Tư vấn Phát triển Công nghiệp tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu, tổ chức mở lớp, sát hạch cấp thẻ kiểm tra viên điện lực.  Tham dự và chỉ đạo lớp học có ông Nguyễn Hữu Hiền – Phó Giám đốc Sở Công Thương cùng hơn 84 đối tượng là cán bộ công nhân viên thuộc Công ty Điện lực Bà Rịa Vũng Tàu.

Nội dung chương trình tập huấn gồm: Luật Điện lực; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Điện lực được ban hành đến nay, các Nghị định, Thông tư hướng dẫn mới thực hiện thay thế cho các văn bản trước đây được triển khai sâu rộng đến các đối tượng quản lý thuộc ngành điện.

Kết thúc lớp học, 100% học viên đạt kết quả kiểm tra sát hạch, trong đó có 36 học viên xếp loại giỏi và 48 học viên đạt loại khá. Kết quả sau lớp học đã tăng thêm đội ngũ làm công tác kiểm tra viên điện lực có sự hiểu biết quy phạm pháp luật nhà nước của ngành chuyên môn, thêm kinh nghiệm, nâng cao kiến thức nhằm hoàn thanh tốt nhiệm vụ được giao thực hiện tốt công tác quản lý hoạt động điện lực của ngành, của địa phương ngày càng nề nếp góp phần xây dựng nhà nước pháp quyền nói chung, quản lý kiểm tra hoạt động điện lực nói riêng để phục vụ nhân dân.

Trung Trực-Thanh tra Sở