LIÊN KẾT SITE LIÊN KẾT SITE

 

 

Tin tức sự kiện Tin tức sự kiện
Quỹ phát triển khoa học công nghệ tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu cho vay ưu đãi năm 2018.

Quỹ Phát triển khoa học và công nghệ tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu thông báo triển khai chương trình cho vay vốn ưu đãi để thực hiện các dự án ứng dụng kết quả nghiên cứu khoa học và công nghệ vào sản xuất và đời sống.

Theo đó, Quỹ Phát triển khoa học và công nghệ tỉnh sẽ hỗ trợ tài chính (cho vay không lãi suất hoặc lãi suất thấp) cho các tổ chức khoa học và công nghệ, doanh nghiệp, cá nhân nhằm khuyến khích các tổ chức, cá nhân đầu tư vào lĩnh vực khoa học và công nghệ để ứng dụng kết quả nghiên cứu được tạo ra trong nước, đổi mới, cải tiến công nghệ, nâng cao chất lượng sản phẩm và hiệu quả sản xuất kinh doanh phục vụ phát triển kinh tế xã hội của tỉnh.

Đối tượng cho vay của Quỹ là các dự án ứng dụng kết quả nghiên cứu khoa học và công nghệ vào sản xuất và đời sống phục vụ phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh bao gồm: Dự án ứng dụng kết quả nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ được tạo ra trong nước; dự án ứng dụng công nghệ cao hoặc sản xuất sản phẩm công nghệ cao. Dự án tạo việc làm và thu nhập tạ các vùng nông thôn, miền núi, các vùng có điều kiện kinh tế - xã hội khó khăn; đem lại hiệu quả kinh tế xã hội. Các dự án đổi mới công nghệ, ứng dụng công nghệ mới nhằm tạo ra các sản phẩm, dịch vụ có chất lượng và sức cạnh tranh cao.

Quỹ tiếp nhận hồ sơ và đăng ký vay vốn và xem xét các dự án cho vay theo quy định của Quỹ. Hồ sơ đăng ký vay vôn sđược lập thành 02 bộ theo mẫu quy định tại Quyết định số 3633/QĐ-UBND ngày 20/12/2017 bao gồm: Đơn đề nghị vay vốn theo Mẫu 01/CV-QKHCN.DON; Thuyết minh dự án ưng sdungj kết quả nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ vào sản xuất và đời sống theo mẫu 02/CV-QKHCN.TMDA; Tài liệu pháp lý của khách hàng; Tài liệu pháp lý của dự án; Tài liệu chứng minh năng lực tài chính, năng lực quản lý, chuyên môn, cơ sở vật chất kỹ thuật của khách hàng; Hồ sơ bảo đảm tiền vay cho khoản vay; Các tài liệu khác theo quy định của ngân hàng nhận ủy thác. Toàn bộ các mẫu biểu của hồ sơ đăng ký vay vốn theo Quyết định số 3633/QĐ-UBND ngày 20/12/2017 và các văn bản liên quan có thể tải từ mục Quỹ phát triển khoa học và công nghệ trong trang thông tin điện tử của Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Bà rịa – Vũng Tàu (http://sokhcn.baria-vungtau.gov.vn)

Địa chỉ nhận hồ sơ và liên hệ: Quỹ Phát triển khoa học và công nghệ tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu. Địa chỉ: Khu Trung tâm HCCT tỉnh, số 198 Bạch Đằng, Phường Phước Trung, TP. Bà Rịa. (Văn phòng Quỹ tại Lầu 6 – trụ sở Sở KHCN). Điện thoại: 0254 3510368 – Fax: 0254 3510268, email: quykhcnbrvt@gmail.com, website: http://sokhcn.baria-vungtau.gov.vn

Đình Hiệp - VPS