LIÊN KẾT SITE LIÊN KẾT SITE

 

 

Tin tức sự kiện Tin tức sự kiện
Phát động phong trào thi đua chào mừng kỷ niệm 70 năm ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra lời kêu gọi thi đua ái quốc

Sở Công Thương tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu vừa phát động phong trào thi đua đặc biệt lập thành tích chào mừng kỷ niệm 70 năm ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra lời kêu gọi thi đua ái quốc (11/6/1948-11/6/2018) đến toàn thể cán bộ, công chức, viên chức , người lao động trong các doanh nghiệp thuộc Ngành Công Thương với nội dung cụ thể như sau:

1. Đẩy mạnh công tác cải cách hành chính, phấn đấu trong năm 2018 có 90% hồ sơ giải quyết sớm hơn so với quy định; 100% hồ sơ đúng hạn; tăng cường năng lực đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức, nâng cao hiệu quả quản lý từ bộ máy hành chính của Sở đến các đơn vị, doanh nghiệp; đảm bảo cơ sở vật chất, điều kiện làm việc, thực hành tiết kiệm, chống tham nhũng, lãng phí.

2. Tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền, quán triệt sâu sắc tư tưởng thi đua ái quốc của Chủ tịch Hồ Chí Minh, Chỉ thị số 22-CT/TW ngày 23/01/2018 của Ban Bí thư về đẩy mạnh các phong trào thi đua yêu nước hướng tới kỷ niệm 70 năm ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra lời kêu gọi thi đua ái quốc ( 11/6/1948-11/6/2018); Chỉ thị số 18/CT-TTg ngày 19/5/2016 của Thủ tướng Chính phủ về việc phát động thi đua thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế-xã hội năm 2016 và kế hoạch 05 năm ( 2016-2020) theo Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng, gắn với việc “ Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh

3.  Phấn đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ kế hoạch năm 2018 với các chỉ tiêu cụ thể: Chỉ số sản xuất công nghiệp trừ dầu khí tăng trên 10% so với năm 2017, tổng kim ngạch xuất khẩu phấn đấu tăng 10% so với năm 2017, tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tăng trên 11%; triển khai hiệu quả các biện pháp bình ổn giá cả; tăng cường công tác quản lý, kiểm tra thị trường, các biện pháp phòng chống và xử lý nghiêm, kịp thời các hành vi gian lận thương mại, buôn lậu, hàng giả.

4. Tiếp tục đẩy mạnh phong trào thi đua yêu nước, thi đua “ Giải quyết nhanh thủ tục hành chính”; “Lao động giỏi”, “Lao động sáng tạo” với mục tiêu “nâng cao năng suất, chất lượng, hiệu quả và bảo đảm an toàn, vệ sinh lao động” trong toàn thể cán bộ, CC-VC và người lao động.

5. Tiếp tục vận động cán bộ, CC-VC, người lao động tích cực thi đua thực hành tiết kiệm, phát huy các sáng kiến, giải pháp công tác để giảm chi phí, hạ giá thành sản phẩm, nâng cao hiệu quả SXKD.

6. Thực hiện tốt quy chế dân chủ ở cơ sở, nâng cao thu nhập, chăm lo đời sống vật chất, văn hóa tinh thần cho cán bộ, công chức viên chức và người lao động , tổ chức tốt hội nghị người lao động, hội nghị cán bộ công chức. Thực hiện tốt công tác thanh tra,  kiểm tra, thực hành tiết kiệm, chống tham nhũng, lãng phí.

 Lãnh đạo Sở Công Thương kêu gọi cán bộ công chức, viên chức toàn Ngành nỗ lực phấn đấu hoàn thành xuất sắc sáu nhiệm vụ nói trên.

Ngô Hương