LIÊN KẾT SITE LIÊN KẾT SITE

 

 

Tin tức sự kiện Tin tức sự kiện
Sở Công Thương Bà Rịa-Vũng Tàu quyết tâm triển khai kế hoạch hỗ trợ doanh nghiệp sử dụng dịch vụ côn

Nhằm triển khai hiệu quả các nội dung xây dựng trong kế hoạch cải cách hành chính  của Sở Công Thương; Hiện đại hóa quản lý hành chính trong việc cung cấp dịch vụ công trực tuyến. Nâng cao hiệu quả giải quyết thủ tục hành chính (TTHC), tạo sự tiện lợi cho các tổ chức, doanh nghiệp và người dân. Đồng thời,  khuyến khích tổ chức, doanh nghiệp, cá nhân tăng cường sử dụng dịch vụ công trực tuyến mức độ 4 của Sở Công Thương, tăng số lượng hồ sơ tiếp nhận qua môi trường trực tuyến trên cổng thông tin dịch vụ công trực tuyến của tỉnh tại địa chỉ: http://dichvucong.baria-vungtau.gov.vn.

 

Chuyên viên Sở Công Thương hướng dẫn khách hàng tham gia dịch vụ công trực tuyến 

Sở Công Thương đã xây dựng kế hoạch 45/KH-SCT ngày 03/7/2018 về hỗ trợ doanh nghiệp nộp hồ sơ trực tuyến với thời gian thí điểm trong giai đoạn đầu từ 16/7/2018 đến 16/9/2018 bằng hình thức: cử công chức trực xuyên suốt tại Bộ phận Tiếp nhận và trả kết quả tập trung cấp tỉnh để trực tiếp hướng dẫn doanh nghiệp nộp hồ sơ trực tuyến. Kết quả, chỉ sau một tuần triển khai thực hiện đã có 34 hồ sơ nộp trực tuyến /54 hồ sơ,  đạt tỉ lệ 62,9% . Kết quả bước đầu cho thấy sự quyết liệt trong công tác chỉ đạo điều hành về cải cách hành chính của lãnh đạo và tập thể công chức Sở Công Thương đã góp phần trong việc tăng dần  tỉ lệ sử dụng  dịch vụ công trực tuyến mức độ 3,4  của tổ chức, cá nhân theo chỉ đạo của Tỉnh ủy, Ủy ban nhân dân tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu.

 

Ngô Hương P.VPS