LIÊN KẾT SITE LIÊN KẾT SITE

 

 

Tin tức sự kiện Tin tức sự kiện
UBND tỉnh phê duyệt Chương trình phát triển thương mại điện tử năm 2019

Ngày 30 tháng 10 năm 2018, UBND tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu đồng ý phê duyệt Chương trình phát triển thương mại điện tử năm 2019, gồm 03 chương trình: Hỗ trợ doanh nghiệp tỉnh BR-VT ứng dụng thương mại điện tử nhằm phát triển sản xuất kinh doanh, lớp đào tạo tập huấn kiến thức pháp luật về thương mại điện tử cho cơ sở kinh doanh, doanh nghiệp tỉnh BR-VT và Duy trì Cổng thông tin hỗ trợ doanh nghiệp quảng bá thương hiệu sản phẩm.

Chương trình hỗ trợ doanh nghiệp tỉnh BR-VT ứng dụng thương mại điện tử nhằm phát triển sản xuất kinh doanh, mục tiêu của chương trình nhằm hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa xây dựng website thương mại điện tử, hỗ trợ doanh nghiệp trong hoạt động xúc tiến thương mại, quảng bá, giới thiệu sản phẩm, trao đổi, mua bán sản phẩm chất lượng của địa phương, trong chương trình này, nhà nước hỗ trợ xây dựng 10 website cho các doanh nghiệp nhỏ và vừa trên địa bàn tỉnh.

Đào tạo tập huấn kiến thức pháp luật về thương mại điện tử cho các cơ sở kinh doanh, doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh BR-VT, với mục tiêu nhằm hỗ trợ các cơ sở sản xuất, kinh doanh cập nhật kiến thức pháp luật về thương mại điện tử trong hệ thống phân phối và chăn sóc khách hàng, hỗ trợ cơ sở, doanh nghiệp nắm bắt thông tin làm chủ sự thay đổi trong thực tiễn kinh doanh, để doanh nghiệp có những phương pháp thực tế để khởi nghiệp kinh doanh, cải tiến công việc kinh doanh hiện tại.

Duy trì Cổng thông tin hỗ trợ doanh nghiệp quảng bá thương hiệu sản phẩm, mục tiêu nhằm nâng cao sự hỗ trợ của nhà nước đối với doanh nghiệp trong việc ứng dụng thương mại điện tử trên địa bàn tỉnh, trong hoạt động xúc tiến thương mại, quảng bá thương hiệu sản phẩm, xây dựng các gian hàng trực tuyến trên cổng thông tin thương mại dịch vụ và công nghiệp hỗ trợ tỉnh, nhằm hỗ trợ doanh nghiệp cung cấp những thông tin cần thiết, tạo dựng thương hiệu, hình ảnh phục vụ công tác xúc tiến đầu tư, thương mại, tìm kiếm đầu ra sản phẩm, chương trình hỗ trợ 44 cơ sở có nhu cầu đăng ký tham gia.

Anh Thư – Văn phòng