LIÊN KẾT SITE LIÊN KẾT SITE

 

 

Công nghiệp Công nghiệp
Mở các lớp đào tạo phát triển nguồn nhân lực phục vụ ngành công nghiệp

Căn cứ Chương trình phát triển ngành công nghiệp năm 2018 được UBND tỉnh phê duyệt tại Kế Hoạch số 9641/UBND-VP ngày 09/10/2017, Sở Công Thương phối hợp với Trường Cao đẳng Kỹ thuật Công nghệ Bà Rịa - Vũng Tàu tổ chức các lớp đào tạo cho những người trực tiếp vận hành hệ thống thiết bị; lãnh đạo doanh nghiệp thuộc lĩnh vực sản xuất công nghiệp trên địa bàn tỉnh để nâng cao tay nghề, và cập nhật kiến thức mới nhằm đáp ứng nhu cầu phát triển của doanh nghiệp, đáp ứng nhu cầu phát triển của ngành trên địa bàn tỉnh bao gồm: Lớp đào tạo nâng cao kỹ thuật sản xuất, Lớp đào tạo ứng dụng kỹ thuật và công nghệ vào sản xuất, Lớp đào tạo về nâng cao kỹ năng quản lý sản xuất.

Nội dung của các lớp đào tạo như sau:

1. Đối tượng tuyển sinh: công nhân, lãnh đạo doanh nghiệp thuộc lĩnh vực sản xuất công nghiệp trên địa bàn tỉnh.

2. Số lượng tuyển sinh: 30 học viên/lớp.

3. Hình thức đào tạo: ngắn hạn.

4. Thời gian đào tạo: tháng 11,12/2018.

5. Địa điểm đào tạo: Trường Cao đẳng Kỹ thuật Công nghệ BR - VT.

6. Các học viên được miễn phí đào tạo khi tham dự chương trình.

Các học viên tham gia các lớp đào tạo sẽ được bồi dưỡng kiến thức, kỹ năng thực hành cơ bản, các biện pháp an toàn và quy trình để thực hiện công việc theo yêu cầu của nghề và được cấp chứng chỉ khi hoàn thành khóa học.

Quý doanh nghiệp, công nhân, lãnh đạo các doanh nghiệp có nhu cầu tham gia liên hệ đăng ký về:

Trường Cao đẳng Kỹ thuật Công nghệ BR-VT

Địa chỉ: khu phố Thanh Tân, thị trấn Đất Đỏ, huyện Đất Đỏ;

Điện thoại: 0254.3866420/0254.3654420              Fax: 0254.3866419

 

Cảnh Toàn – P.QLCN