LIÊN KẾT SITE LIÊN KẾT SITE

 

 

Tin tức sự kiện Tin tức sự kiện
Tập huấn quy định về kiểm tra hoạt động điện lực và sử dụng điện, giải quyết tranh chấp hợp đồng mua bán điện

Ngày 09 tháng 11 năm 2018, tại Hội trường Công ty Điện lực Bà Rịa - Vũng Tàu, Đại diện Thanh tra Sở Công Thương đã triển khai công tác tập huấn những nội dung của Thông tư  số 31/2018/TT-BCT ngày 05 tháng 10 năm 2018 sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 27/2013/TT-BCT ngày 31 tháng 10 năm 2013 quy định về kiểm tra hoạt động điện lực và sử dụng điện, giải quyết tranh chấp hợp đồng mua bán điện cho hơn 60 công nhân viên ngành điện công tác tại các điện lực huyện, thành, thị xã và các phòng, ban thuộc Công ty Điện lực Bà Rịa - Vũng Tàu.

Nội dung tập huấn, được tập trung trọng tâm vào các quy trình kiểm tra và lập hồ sơ vi phạm, áp dụng các biểu mẫu biên bản mới theo phụ lục 3 của Thông tư số 31/2018/TT-BCT (có hiệu lực kể từ ngày 20/11/2018). Bên cạnh đó, đại diện Thanh tra Sở Công Thương cũng đã trả lời các vướng mắc trực tiếp cho các lực lượng kiểm tra viên điện lực, và các phòng ban có liên quan về sử dụng điện và an toàn điện thuộc Công ty Điện lực Bà Rịa - Vũng Tàu./.

                                                               Trung Trực - Phó Chánh Thanh tra