LIÊN KẾT SITE LIÊN KẾT SITE

 

 

Tin tức sự kiện Tin tức sự kiện
Pháp luật thương mại đện tử trong thời kỳ chuyển đổi số

Thực hiện Quyết định của Bộ trưởng Bộ Công Thương phê duyệt các đề án thuộc Chương trình phát triển thương mại điện tử quốc gia năm 2018; Kế hoạch của Sở Công Thương về việc triển khai thực hiện các đề án thuộc Chương trình phát triển thương mại điện tử quốc gia năm 2018;

Sáng ngày 15 tháng 11 năm 2018, Sở Công Thương tỉnh BR-VT phối hợp với Cục Thương mại điện tử và kinh tế số - Bộ Công Thương tổ chức lớp đào tạo, tập huấn về thương mại điện tử cho đối tượng là CBCC quản lý nhà nước trên địa bàn tỉnh, với chủ đề “Pháp luật thương mại điện tử trong thời kỳ chuyển đổi số”.

 

(Bà Vũ Bích Hảo – PGĐ Sở Công Thương phát biểu khai mạc)

Với mục đích nhằm nâng cao hiệu quả công tác quản lý nhà nước về thương mại điện tử, cung cấp một số thông tin pháp luật về phát triển thương mại điện tử trong thời kỳ cách mạng công nghiệp 4.0, lớp học cung cấp các học viên chuyên đề về quản lý nhà nước về thương mại điện tử, thương mại điện tử trong cuộc cách mạng công nghiệp 4.0, các vấn đề về pháp lý trong thương mại điện tử tại Việt Nam; quy trình thanh, kiểm tra và xử lý vi phạm, phương pháp và cách thức thu thập chứng cứ vi phạm trong hoạt động TMĐT, để từ đó CBCC quản lý nhà nước có cái nhìn cụ thể hơn về hoạt động TMĐT.

Theo Nghị định số 52/2013/NĐ-CP ngày 16 tháng 5 năm 2013 của Chính phủ về thương mại điện tử, quy định hoạt động thương mại điện tử, website thương mại điện tử bao gồm website TMĐT bán hàng và website cung cấp dịch vụ TMĐT; trong website cung cấp dịch vụ TMĐT gồm có sàn giao dịch TMĐT, website khuyến mại trực tuyến, website đấu giá trực tuyến. Thương nhân, tổ chức, cá nhân thiết lập website thương mại điện tử bán hàng phải thông báo với Bộ Công Thương thông qua công cụ thông báo trực tuyến trên Cổng thông tin quản lý hoạt động thương mại điện tử tại địa chỉ www.online.gov.vn. Nếu thương nhân, tổ chức, cá nhân không thông báo sẽ bị phạt từ 10 triệu đến 20 triệu đồng (điểm a, khoản 3, Điều 81 NĐ 124/2015/NĐ-CP).

 

(Ông Nguyễn Kỳ Minh – Giám đốc Trung tâm Phát triển TMĐT – Cục TMĐT và KTS – BCT)

Thương nhân, tổ chức thiết lập website cung cấp dịch vụ thương mại điện tử phải đăng ký với Bộ Công Thương thông qua công cụ thông báo trực tuyến trên Cổng thông tin quản lý hoạt động thương mại điện tử tại địa chỉ www.online.gov.vn. Nếu thương nhân, tổ chức không đăng ký sẽ bị phạt từ 20 triệu đến 30 triệu đồng (điểm a, khoản 4, Điều 81 NĐ 124/2015/NĐ-CP).

Mặc dù hoạt động thương mại điện tử mang lại những lợi ích kinh tế rất lớn, nhưng thương mại điện tử cũng đặt ra không ít khó khăn thách thức đối với quản lý nhà nước. Một trong khó khăn thách thức lớn nhất đối với cơ quan quản lý nhà nước là thách thức về xây dựng và áp dụng chính sách, công tác quản lý thuế đối với hoạt động thương mại điện tử hiện nay cần phải được sửa đổi làm sao quản lý thuế gắn với thúc đẩy sự phát triển của thương mại điện tử, mà không gây trở ngay đến doanh nghiệp, chính vì vậy việc ban hành chính sách cần tính toán kỹ hiệu quả kinh tế - xã hội của việc quản lý thu thuế thương mại điện tử.

Anh Thư – Văn phòng