LIÊN KẾT SITE LIÊN KẾT SITE

 

 

Tin tức sự kiện Tin tức sự kiện
Tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu ban hành chính sách hỗ trợ di dời cơ sở sản xuất gây ô nhiễm môi trường trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2018 – 2025

Ngày 14 tháng 12 năm 2018, Hội đồng nhân dân tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu Khóa VI, Kỳ họp thứ Chín đã thông qua Nghị quyết số 41/2018/NQ-HĐND ban hành chính sách hỗ trợ di dời cơ sở sản xuất gây ô nhiễm môi trường trên địa bàn tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu giai đoạn 2018 – 2025.

Nghị quyết quy định chính sách hỗ trợ di dời các cơ sở sản xuất gây ô nhiễm môi trường vào các khu công nghiệp, cụm công nghiệp và các khu tập trung trên địa bàn tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu. Các cơ sở sản xuất gây ô nhiễm là các doanh nghiệp không có vốn nhà nước; hợp tác xã; tổ hợp tác; hộ kinh doanh cá thể (gọi chung là cơ sở sản xuất) đang hoạt động sản xuất trên địa bàn tỉnh nằm trong danh sách cơ sở sản xuất gây ô nhiễm môi trường, thuộc diện phải di dời theo quyết định của UBND tỉnh.

Các chính sách hỗ trợ gồm có: hỗ trợ tiền thuê đất tại địa điểm mới; hỗ trợ tiền thuê nhà xưởng tại địa điểm mới; hỗ trợ việc tháo dỡ, vận chuyển, lắp đặt nhà xưởng, thiết bị; hỗ trợ lãi vay đầu tư xây dựng cơ sở mới; hỗ trợ người lao động trong thời gian ngừng sản xuất; hỗ trợ một lần đối với cơ sở sản xuất tự chấm dứt hoạt động sản xuất. Kinh phí hỗ trợ được lấy từ nguồn ngân sách tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu.

Nghị quyết có hiệu lực từ ngày 24 tháng 12 năm 2018 đến ngày 31 tháng 12 năm 2025.

Nội dung chi tiết của Nghị quyết xem tại đây.

Trâm Anh – P.QLCN