LIÊN KẾT SITE LIÊN KẾT SITE

 

 

Tin tức sự kiện Tin tức sự kiện
Sở Công Thương dẫn đầu trong xếp hạng Bộ chỉ số CCHC cấp Tỉnh trong năm 2018

Năm 2018, Sở Công Thương tiếp tục được xếp hạng Nhất trong thực hiện Bộ chỉ số CCHC và vinh dự được nhận Bằng khen của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về thành tích xuất sắc trong thực hiện công tác cải cách hành chính năm 2018 và giai đoạn 2016-2018.

(Ảnh: Ông Nguyễn Văn Trình – Chủ tịch UBND tỉnh trao quyết định các cơ quan đạt thành tích 2018)

Để duy trì được thứ bậc cao trong xếp hạng Bộ chỉ số CCHC nhiều năm liền trước hết là do Sở Công Thương có đội ngũ công chức trẻ , nhiệt tình, cần cù và có trách nhiệm. Công chức của Sở luôn nhận thức đầy đủ về vị trí và tầm quan trọng của công tác cải cách hành chính; chú trọng đến công tác kiểm soát TTHC: thực hiện việc rà soát cắt giảm thời gian giải quyết của 77 TTHC/ 122 TTHC (đạt 63,1%) thành phần hồ sơ và thời hạn giải quyết TTHC theo chỉ đạo của UBND tỉnh;  ban hành quy trình xử lý thủ tục hành chính trong đó có quy định cụ thể thời gian cho từng khâu, từng nhiệm vụ; Các phòng chuyên môn thường xuyên rà soát văn bản quy phạm pháp luật để kịp thời tham mưu UBND tỉnh công bố, sửa đổi, bổ sung TTHC; kiến nghị sửa đổi, bãi bỏ những quy định rườm rà, không cần thiết nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho tổ chức, cá nhân; Hỗ trợ doanh nghiệp thuận lợi tiếp cận các yêu cầu điều kiện về thủ tục thuộc lĩnh vực Công Thương cũng như dịch vụ công trực tuyến. Nhờ nổ lực nêu trên, trong năm 2018 và liên tục ba năm liền Sở không có hồ sơ trễ hẹn. Để tiếp tục giữ vững thứ hạng trong năm 2019, toàn thể CBCC Sở Công Thương sẽ nổ lực hết sức, thực hiện đồng bộ nhiều giải pháp trong giải quyết TTHC, đảm bảo đúng và sớm hơn thời gian quy định, góp phần vào thành tích chung của Tỉnh trong triển khai giải quyết thủ tục hành chính .

Thanh Hương – VPS