LIÊN KẾT SITE LIÊN KẾT SITE

 

 

Tin tức sự kiện Tin tức sự kiện
Các cửa khẩu cho phép nhập khẩu ô tô chở người dưới 16 chỗ ngồi năm 2019

Ngày 25/3/2019, Bộ Trưởng Bộ Công Thương Trần Tuấn Anh ký ban hành Thông tư số 06/2019/TT-BCT quy định cửa khẩu nhập khẩu đối với ô tô chở người dưới 16 chỗ ngồi;

Thông tư này áp dụng đối với thương nhân nhập khẩu ô tô chở người dưới 16 chỗ ngồi và các cơ quan, cá nhân và tổ chức có liên quan.

Theo đó, Ô tô chở người dưới 16 chỗ ngồi chỉ được nhập khẩu về Việt Nam qua các cửa khẩu cảng biển: Quảng Ninh (Cái Lân), Hải Phòng, Đà Nẵng, Thành phố Hồ Chí Minh, Bà Rịa - Vũng Tàu. Thủ tục nhập khẩu thực hiện theo các quy định pháp luật có liên quan.

Tuy nhiên, các trường hợp sau không được áp dụng trong Thông tư này:

1. Nhập khẩu, tạm nhập tái xuất của đối tượng được hưởng quyền ưu đãi, miễn trừ thực hiện theo quy định riêng của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ;

2. Phục vụ mục đích quốc phòng, an ninh theo kế hoạch do Thủ tướng Chính phủ phê duyệt;

3. Phục vụ các mục đích cá biệt theo quyết định của Thủ tướng Chính phủ;

4. Quá cảnh với các nước có chung đường biên giới và kinh doanh chuyển khẩu.

Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 08 tháng 5 năm 2019, nội dung cụ thể của Thông tư tải tại đây./.

Minh Tuyền-P.QLTM