LIÊN KẾT SITE LIÊN KẾT SITE

 

 

Tin tức sự kiện Tin tức sự kiện
Tuần lễ Quốc gia phòng chống thiên tai năm 2019

Hưởng ứng tuần lễ Quốc gia phòng chống thiên tai (15-22/5) năm 2019 Sở Công Thương tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu đã ban hành Kế hoạch số 25/KH-SCT ngày 17/5/2019 với mục đích: Nâng cao nhận thức, trách nhiệm của cấp ủy, chính quyền và cán bộ công chức ngành Công Thương trong công tác phòng, chống thiên tai, góp phần xây dựng xã hội an toàn trước thiên tai; Tăng cường công tác quản lý nhà nước, trong đó đẩy mạnh hoạt động phòng ngừa, chuẩn bị ứng phó với thiên tai; nâng cao năng lực phòng chống thiên tai của ngành Công Thương. Chủ đề được đưa ra là “Giảm nhẹ rủi ro thiên tai bắt đầu từ cộng đồng” và các khẩu hiệu:

-   Hưởng ứng tuần lễ quốc gia phòng chống thiên tai (15-22/5) năm 2019.

-   Giảm nhẹ rủi ro thiên tai bắt đầu từ cộng đồng.

-   Chung sức phòng chống thiên tai bắt đầu từ cộng đồng.

-   Phòng ngừa chủ động, ứng phó kịp thời, cộng đồng giúp nhau trong phòng chống thiên tai.