LIÊN KẾT SITE LIÊN KẾT SITE

 

 

Tin tức sự kiện Tin tức sự kiện
Tổ chức tập huấn kiến thức vệ sinh An toàn thực phẩm ngành Công Thương

Nhằm phổ biến kiến thức vệ sinh an toàn thực phẩm, các quy định pháp luật, triển khai các văn bản quy phạm pháp luật mới được ban hành cho cán bộ quản lý và các cơ sở sản xuất, chế biến, kinh doanh thực phẩm ngành Công Thương trên địa bàn tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu.

Ngày 06 - 07/6/2018, Sở Công Thương đã tổ chức tập huấn kiến thức An toàn thực phẩm (ATTP) tại thị xã Phú Mỹ và huyện Xuyên Mộc cho gần 500 đối tượng tham gia gồm: Các cán bộ làm công tác quản lý vệ sinh an toàn thực phẩm tại phòng Kinh tế (Kinh tế - Hạ tầng), xã, phường, thị trấn; Ban quản lý các chợ; Các cán bộ Quản lý Thị trường; Các tiểu thương kinh doanh thực phẩm tại các chợ; Chủ cơ sở và người lao động trực tiếp sản xuất, kinh doanh thực phẩm trên địa bàn thị xã Phú Mỹ và huyện Xuyên Mộc.

 

Lớp tập huấn kiến thức vệ sinh an toàn thực phẩm tại thị xã Phú Mỹ

Nội dung triển khai bao gồm: Các khái niệm cơ bản có liên quan đến thực phẩm, các điều kiện đảm bảo an toàn thực phẩm trong sản xuất, chế biến, kinh doanh thực phẩm, quy tắc ứng xử của các tiểu thương kinh doanh thực phẩm tại chợ và cơ bản nắm được các quy định pháp luật trong lĩnh vực an toàn thực phẩm như: Luật An toàn thực phẩm, Nghị định số 15/2018/NĐ-CP ngày 02/02/2018 hướng dẫn thi hành một số điều của Luật An toàn thực phẩm, Thông tư số 43/2018/TT-BCT ngày 15/11/2018 quy định về quản lý an toàn thực phẩm thuộc trách nhiệm của Bộ Công Thương, Thông tư liên tịch số 13/2014/TTLT-BYT-BNNPTNT-BCT ngày 09/4/2014 hướng dẫn việc phân công, phối hợp trong quản lý nhà nước về an toàn thực phẩm

 

Lớp tập huấn kiến thức vệ sinh an toàn thực phẩm tại huyện Xuyên Mộc

Ngoài ra, các học viên còn được hướng dẫn, thảo luận, giải đáp thắc mắc về các thủ tục, quy định nhà nước liên quan giúp cho các học viên tham gia tập huấn nâng cao nhận thức đảm bảo an toàn thực phẩm trong sản xuất, chế biến, kinh doanh thực phẩm.

Sau khi kết thúc tập huấn các đối tượng là các tiểu thương kinh doanh thực phẩm tại các chợ, chủ cơ sở và người lao động trực tiếp sản xuất, chế biến, kinh doanh thực phẩm được làm bài kiểm tra để làm căn cứ đánh giá việc tiếp thu kiến thức đã triển khai và là cơ sở để cấp Giấy xác nhận kiến thức về an toàn thực phẩm khi làm bài kiểm tra đạt yêu cầu theo quy định.

Nguyễn Thị Thanh - phòng QLTM