LIÊN KẾT SITE LIÊN KẾT SITE

 

 

Tin tức sự kiện Tin tức sự kiện
“Cán bộ, công chức Sở Công Thương thi đua thực hiện văn hóa công sở” giai đoạn 2019-2025.

 Nhằm tạo bước chuyển biến mạnh mẽ về nhận thức, trách nhiệm của công chức, viên chức về ý thức và hành động; tự tu dưỡng, rèn luyện, nâng cao ý thức, đạo đức công vụ, đạo đức nghề nghiệp; tăng cường kỷ cương, kỷ luật hành chính; phòng, chống tham nhũng, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí qua đó tiếp tục xây dựng hành ảnh đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức ngành Công Thương gương mẫu, tận tụy, chuẩn mực, chuyên nghiệp, trách nhiệm, tận tình, thân thiện; đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh thông qua những việc làm cụ thể hàng ngày, trên mọi lĩnh vực công. Lãnh đạo kêu gọi cán bộ công chức, viên chức Sở Công Thương thực hiện nghiêm túc 8 nội dung sau:

1. 100 % cán bộ, công chức, viên chức chấp hành nghiêm túc kỷ cương, kỷ luật hành chính, nội quy, quy định của cơ quan, đơn vị; tham gia chào cờ vào đầu sáng thứ hai hàng tuần;  Sử dụng thời gian làm việc khoa học và hiệu quả.

2. Thực hiện chuyên nghiệp về chuyên môn, nghiệp vụ. Phấn đấu học tập để nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao; chủ động phối hợp trong thực hiện nhiệm vụ, bảo đảm tính chuyên nghiệp làm tròn chức trách, nhiệm vụ được giao.

3. 100% cán bộ công chức có tinh thần, thái độ làm việc tận tụy, hòa nhã, nghiêm túc, lịch sự  và trách nhiệm. Trong giao tiếp với người dân phải tôn trọng, lắng nghe, tận tình hướng dẫn về thủ tục hành chính và giải thích cặn kẽ những thắc mắc của người dân.

4. Thực hiện chuẩn mực trong giao tiếp, ứng xử. Đặc biệt, công chức thực hiện giải quyết TTHC, chuyên viên “ Một cửa”, chuyên viên tiếp xúc với tổ chức, cá nhân thực hiện “ 4 xin, 4 luôn”: xin chào, xin lỗi, xin cảm ơn, xin phép; luôn mỉm cười, luôn nhẹ nhàng, luôn lắng nghe, luôn giúp đỡ.

5. Thường xuyên tu dưỡng, rèn luyện chuẩn mực về đạo đức, lối sống. Không gây khó khăn, phiền hà, vòi vĩnh, kéo dài thời gian giải quyết thủ tục hành chính; không thờ ơ, vô cảm, thiếu trách nhiệm trước những khó khăn, bức xúc của người dân.

6. Trang phục gọn gàng, sạch sẽ, lịch sự, phù hợp với tính chất công việc. Thực hiện các chuẩn mực đạo đức nghề nghiệp; không đánh bạc, sa vào các tệ nạn xã hội; không sử dụng đồ uống có cồn trong thời gian làm việc và giờ nghỉ trưa; hút thuốc lá đúng nơi quy định; nơi làm việc ngăn nắp, gọn gàng, sạch sẽ.

7. Tích cực hưởng ứng các phong trào thi đua do Bộ Công Thương, Ủy ban nhân dân tỉnh và Sở triển khai. Kịp thời  đề xuất biểu dương, khen thưởng những cá nhân có thành tích, gương mẫu trong thực hiện văn hóa công vụ.

8. Giữ gìn đoàn kết nội bộ, chia sẻ thông tin, phối hợp, giúp đỡ đồng nghiệp hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

Thanh Hương - VPS