LIÊN KẾT SITE LIÊN KẾT SITE

 

 

Thương mại điện tử Thương mại điện tử
Mời tham dự lớp đào tạo, tập huấn kiến thức pháp luật về thương mại điện tử năm 2019

Thực hiện chương trình phát triển thương mại điện tử trên địa bàn tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu nhằm thực hiện tốt công tác quản lý nhà nước về thương mại điện tử, nâng cao năng lực quản lý cho đội ngũ CBCC-VC, quản lý nhà nước, đồng thời hỗ trợ doanh nghiệp, hợp tác xã và cơ sở sản xuất kinh doanh ứng dụng thương mại điện tử trong hoạt động xúc tiến thương mại, quảng bá thương hiệu, sản phẩm; tăng cường khả năng ứng dụng TMĐT, nâng cao năng lực cạnh tranh cho các tổ chức, cá nhân trong xu hướng hội nhập quốc tế;

Sở Công Thương phối hợp với Trung tâm phát triển thương mại điện tử - Cục Thương mại điện tử và kinh tế số - Bộ Công Thương tổ chức lớp đào tạo, tập huấn kiến thức pháp luật về thương mại điện tử năm 2019 trên địa bàn tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu với chủ đề “Thương mại điện tử trong kỷ nguyên số”. Cụ thể như sau:

1. Thời gian:  01 ngày, ngày 01/10/2019.

2. Địa điểm: Hội trường C2, Trung tâm Hội nghị tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu (11 Trường Chinh, phường Phước Trung, thành phố Bà Rịa, tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu).

3. Báo cáo viên: Đại diện Cục Thương mại điện tử và Kinh tế số (iDEA); Chuyên gia Dự án Bệ phóng Việt Nam Digital 4.0 – Google và Công ty Fado.

Sở Công Thương trân trọng kính mời đại diện Quý cơ quan, đơn vị, các doanh nghiệp/HTX, các cơ sở sản xuất, kinh doanh trên địa bàn tỉnh tham dự.

Phiếu đăng ký tham dự xin vui lòng gửi về Sở Công Thương trước ngày 27/9/2019 (thông tin liên hệ: Bà Nguyễn Anh Thư; email: tmdt.brvt@gmail.com; hoặc fax: 0254.3856344  - di động: 0938934981).

Đính kèm theo Chương trìnhPhiếu đăng ký tại đây.