LIÊN KẾT SITE LIÊN KẾT SITE

 

 

Thương mại Thương mại
Giá LPG tháng 10 tăng so với tháng 9 năm 2019

Thực hiện Nghị định 87/2018/NĐ-CP ngày 15/6/2018 của Chính phủ về Kinh doanh khí và Thông tư 116/2018/TT-BTC ngày 28/11/2018 của Bộ Tài chính quy định về chế độ báo cáo giá thị trường; các đơn vị kinh doanh LPG trên địa bàn tỉnh báo cáo biến động giá LPG trong tháng vừa qua như sau:

STT

Tên hàng hóa

Đơn vị tính

Giá cũ

(đồng)

Giá đăng ký từ tháng 10/2019 (đồng)

1

Khí hóa lỏng (LPG)

Kg

24.871

26.871

2

Khí hóa lỏng (LPG) chai loại 12 kg

chai

298.000

322.000

3

Khí hóa lỏng (LPG) chai loại 45 kg

chai

1.116.940

1.140.940

Như vậy, giá bán 1 chai LPG loại 12 kg thường dùng ở các hộ gia đình từ tháng 10 sẽ tăng 24.000 đồng/chai so với giá bán tháng 9/2019. Theo giải trình của các thương nhân kinh doanh mua bán LPG, giá LPG tăng chủ yếu là do chi phí sản xuất, chi phí bán hàng, chi phí quản lý doanh nghiệp và một số khoản chi phí khác tăng so với tháng trước.

 

Minh Chuyên-P.QLTM