LIÊN KẾT SITE LIÊN KẾT SITE

 

 

Tin tức sự kiện Tin tức sự kiện
Thông báo xác nhận tiếp nhận hồ sơ thông báo chấm dứt hoạt động bán hàng đa cấp của Công ty CP tập đoàn SX TM Quốc tế Greenlife

 Vừa qua, Sở Công Thương tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu nhận được văn bản của Cục Cạnh tranh và Bảo vệ người tiêu dùng (Cục CT&BVNTD) - Bộ Công Thương thông báo về việc xác nhận tiếp nhận hồ sơ thông báo chấm dứt hoạt động bán hàng đa cấp của Công ty Cổ phần Tập đoàn Sản xuất Thương mại Quốc tế Greenlife (Công ty Greenlife).

 Theo đó, Công ty Greenlife có trụ sở chính tại thôn Kim Tỉnh, xã Trung Thành, huyện Phổ Yên, tỉnh Thái Nguyên, mã đăng ký doanh nghiệp 4601258603. Công ty được Cục Quản lý cạnh tranh (nay là Cục Cạnh tranh và Bảo vệ người tiêu dùng) cấp Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động bán hàng đa cấp số 064/QLCT-GCN lần đầu ngày 16 tháng 12 năm 2015, sửa đổi bổ sung lần thứ 04 ngày 07 tháng 3 năm 2018.

Doanh nghiệp chấm dứt hoạt động bán hàng đa cấp trên toàn quốc do bị Bộ Công Thương thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động bán hàng đa cấp. Thời gian bắt đầu chấm dứt hoạt động bán hàng đa cấp: kể từ ngày 22 tháng 8 năm 2018.

Thông tin liên hệ tại trụ sở chính của Công ty Greenlife: Bà Nguyễn Thị Xuyến, Chức vụ: Chủ tịch Hội đồng quản trị, điện thoại: 0944 217 777.

Công ty Cổ phần tập đoàn sản xuất thương mại quốc tế Greenlife có nghĩa vụ thông báo bằng văn bản về việc chấm dứt hoạt động bán hàng đa cấp của Công ty tới Sở Công Thương nơi doanh nghiệp có hoạt động bán hàng đa cấp, người tham gia bán hàng đa cấp và niêm yết công khai tại trụ sở chính; đồng thời, có nghĩa vụ đảm bảo các quyền lợi của người tham gia bán hàng đa cấp theo quy định của pháp luật.

Sở Công Thương tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu xin thông báo đến các tổ chức, đơn vị, doanh nghiệp và người dân trên địa bàn tỉnh được biết. Trường hợp phát hiện các hành vi liên quan đến hoạt động kinh doanh theo phương thức đa cấp của Công ty Greenlife, đề nghị thông tin đến Sở Công Thương (địa chỉ: 01 Phạm Văn Đồng, P. Phước Trung, Tp. Bà Rịa, số điện thoại 02543.859.648) để Sở báo cáo Bộ Công Thương xem xét, xử lý.