LIÊN KẾT SITE LIÊN KẾT SITE

 

 

Tin tức sự kiện Tin tức sự kiện
Ngành Công Thương Bà Rịa – Vũng Tàu Tập trung thực hiện các giải pháp để góp nâng cao chỉ số PAPI

 Để góp phần nâng cao hiệu quả phục vụ người dân, doanh nghiệp, góp phần cải thiện chỉ số PAPI của tỉnh trong năm 2019 và các năm tiếp theo; Theo chỉ đạo của UBND tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu, Sở Công Thương đã chỉ đạo, quán triệt đến lãnh đạo các phòng chuyên môn, đơn vị trực thuộc tăng cường tuyên truyền sâu rộng trong toàn thể CBCCVC về cải cách hành chính, những nội dung của chỉ số PAPI, nhằm nâng cao nhận thức, trách nhiệm của CBCCVC trong thực thi nhiệm vụ, nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý của cơ quan; thường xuyên rà soát, đề xuất lãnh đạo Sở đơn giản hóa thành phần hồ sơ và cắt giảm thời gian giải quyết thủ tục hành chính (TTHC), giải quyết TTHC đúng quy trình và thời gian quy định.

Bên cạnh đó, Sở Công Thương cũng đã chủ động tham mưu các giải pháp để nâng cấp lưới điện, nâng cao chất lượng dịch vụ cấp điện nhằm phục vụ phát triển kinh tế xã hội trên địa bàn Tỉnh, cụ thể như:

Tham mưu UBND Tỉnh phê duyệt danh sách các cơ quan, đơn vị quan trọng được ưu tiến cấp điện trong năm 2019, phê duyệt kế hoạch cung cấp điện năm 2019, phối hợp với Công ty Điện lực Bà Rịa – Vũng Tàu thống nhất các giải pháp ứng phó trong trường hợp xảy ra mất cân đối cung cầu hệ thống điện Miền Nam; tham mưu UBND Tỉnh ban hành Quy trình “một cửa liên thông” trong phối hợp giải quyết các thủ tục cấp điện qua lưới điện trung áp trên địa bàn tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu; tổ chức lấy ý kiến các sở ngành và địa phương để tham mưu UBND tỉnh chấp thuận cho Công ty Điện lực Bà Rịa – Vũng Tàu được triển khai cung cấp dịch vụ điện trên địa bàn tỉnh theo phương thức điện tử; Chủ trì, phối hợp với Công ty Điện lực Bà Rịa – Vũng Tàu tổ chức Hội nghị cung cấp điện năm 2019 và triển khai thực hiện chương trình điều chỉnh phụ tải điện của Bộ Công Thương vào ngày 23/8/2019. Về cấp điện ổn định cho các dự án cảng biển và các doanh nghiệp Nhật Bản, Sở Công Thương đã đề nghị Công ty Điện lực Bà Rịa – Vũng Tàu tổ chức kiểm tra, rà soát, cài đặt lại thông số các thiết bị Recloser đầu nhánh của khách hàng và máy cắt đầu tuyến trung thế của Điện lực quản lý để đảm bảo tính chọn lọc, cô lập có hiệu quả các sự cố (nếu có) trên lưới điện nội bộ thuộc khách hàng quản lý, đồng thời có giải pháp giảm thiểu các sự cố xảy ra trên hệ thống điện do Điện lực quản lý để tạo sự yên tâm cho các doanh nghiệp.

Hình ảnh: Hội nghị vào ngày 23/8/2019 tại TP. Vũng Tàu.

Về đảm bảo cấp điện các dự án trọng điểm và khu vực huyện Côn Đảo, Sở Công Thương đã tổ chức rà soát các dự án, các công trình lưới điện theo quy hoạch phát triển điện lực đã được cấp thẩm quyền phê duyệt để tham mưu UBND tỉnh đề nghị Tổng Công ty Điện lực Miền Nam ưu tiên đầu tư các công trình lưới điện đến năm 2020 để đảm bảo cấp điện phục vụ phát triển kinh tế xã hội trên địa bàn Tỉnh. Thường xuyên theo dõi, đôn đốc, phối hợp với Ban QLDA chuyên ngành Dân dụng và Công nghiệp triển khai thực hiện các dự án đầu tư phát triển lưới điện ngầm khu vực trung tâm thành phố Bà Rịa và TP Vũng Tàu giai đoạn 2016-2020, dự án đầu tư cải tạo và phát triển lưới điện nông thôn trên địa bàn tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu giai đoạn 2018 – 2020.

Để kịp thời cấp điện phục vụ sinh hoạt, sản xuất nông nghiệp của người dân, đảm bảo tiêu chí số 4 (điện nông thôn), Sở Công Thương đã tổ chức rà soát, tham mưu UBND tỉnh cho chủ trương đầu tư lưới điện nông thôn năm 2019 trên địa bàn huyện Xuyên Mộc và huyện Châu Đức với cơ chế ngân sách tỉnh hỗ trợ đầu tư phần đường dây hạ thế và trạm biến áp, vốn ngành điện đầu tư phần đường dây trung thế.

Nhìn chung tình hình cung cấp điện trên địa bàn Tỉnh trong năm 2019 đến thời điểm này được đảm bảo ổn định, đáp ứng tương đối đủ điện cho hoạt động sản xuất, kinh doanh và đời sống sinh hoạt của người dân, góp phần tích cực thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội trên địa bàn tỉnh trong năm 2019.

Trần Lâm – P.QLNL