LIÊN KẾT SITE LIÊN KẾT SITE

 

 

Tin tức sự kiện Tin tức sự kiện
Dân quân tự vệ cơ quan Sở Công Thương tham gia lớp huấn luyện 2019

 Thực hiện kế hoạch 1959/KH-HLC1 ngày 04 tháng 10 năm 2019 của Cụm huấn luyện 1 về kế hoạch huấn luyện lực lượng tự vệ tại chổ năm 2019, và thông báo Cụm huấn luyện số 1 tại công văn số 1991/SGDĐT-VP ngày 09/10/2019. Ban chỉ huy quân sự cơ quan Sở Công Thương đăng ký 07 chiến sỹ tự vệ tham gia huấn luyện năm 2019.

Với mục đích nhằm huấn luyện cho dân quân tự vệ hiểu rõ “Diễn biến hòa bình” của các thế lực thù địch chống phá cách mạng Việt Nam, hiểu được nhiệm vụ quốc phòng, quân sự địa phương, thành thạo kỹ thuật chiến đấu dân quân tự vệ bộ binh, sử dụng vũ khí tự tạo, chiến thuật dân quân tự vệ, phòng thủ dân sự, thực hiện tốt chức trách nhiệm vụ được  giao.

Các chiến sỹ được huấn luyện 02 nội dung chính về giáo dục chính trị và  huấn luyện quân sự, kỹ thuật và chiến thuật, trong đó gồm rất nhiều nội dung cụ thể như quan điểm, chính sách, dân tộc – tôn giáo của Đảng, Nhà nước; tình hình kinh tế, chính trị, văn hóa, xã hội và quốc phòng, an ninh của địa phương…;  trong thời gian 05 ngày từ ngày 28/10/2019 đến 01/11/2019. Kết thúc khóa huấn luyện bằng bài kiểm tra ném lựu đạn LĐ-01-HL, trúng hướng.

Các chiến sỹ cơ quan Sở Công Thương rất vinh dự và tự hào được tham gia huấn luyện dân quân tự vệ năm 2019, qua đó nhận thức được tầm qua trọng của công tác quốc phòng an ninh trong công cuộc xây dựng và bảo vệ tổ quốc.

Ban CHQS Sở Công Thương