LIÊN KẾT SITE LIÊN KẾT SITE

 

 

Tin tức sự kiện Tin tức sự kiện
Giá LPG tháng 11 năm 2019 tiếp tục tăng so với các tháng trước đây

 Thực hiện Nghị định 87/2018/NĐ-CP ngày 15/6/2018 của Chính phủ về Kinh doanh khí và Thông tư 116/2018/TT-BTC ngày 28/11/2018 của Bộ Tài chính quy định về chế độ báo cáo giá thị trường; các đơn vị kinh doanh LPG trên địa bàn tỉnh đã báo cáo biến động giá LPG trong tháng vừa qua như sau:

STT

Tên hàng hóa

Đơn vị tính

Giá cũ

(đồng)

Giá đăng ký từ tháng 11/2019 (đồng)

1

Khí hóa lỏng (LPG)

Kg

26.871

27.163

2

Khí hóa lỏng (LPG) chai loại 12 kg

chai

322.000

325.500

3

Khí hóa lỏng (LPG) chai loại 45 kg

chai

1.140.940

1.154.080

Như vậy, giá bán 1 chai LPG loại 12 kg thường dùng ở các hộ gia đình từ tháng 11 sẽ tăng 3.500 đồng/chai so với giá bán tháng 10/2019 và tăng 27.500 đồng/chai so với giá bán tháng 9/2019. Theo giải trình của các thương nhân kinh doanh mua bán LPG, giá LPG tăng chủ yếu là do chi phí sản xuất, chi phí bán hàng, chi phí quản lý doanh nghiệp và một số khoản chi phí khác tăng so với tháng trước.

Minh Chuyên - P.QLTM