LIÊN KẾT SITE LIÊN KẾT SITE

 

 

Tin tức sự kiện Tin tức sự kiện
Xuất khẩu sắn, tinh bột sắn vào thị trường Trung Quốc

 Theo nguồn tin từ Cục chế biến và Phát triển thị trường nông sản – Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; để tháo gỡ khó khăn cho Doanh nghiệp xuất khẩu sắn và sản phẩm sắn của Việt Nam vào thị trường Trung Quốc, Bộ Nông nghiệp và phát triển nông thôn đã gửi công hàm ngày 18/1/2019 đến Tổng cục Hải quan Trung Quốc. Đến nay đã có 170 doanh nghiệp chế biến sắn của Việt Nam được phép xuất khẩu vào thị trường Trung Quốc, danh sách được công khai trên website của Tổng Cục Hải quan Trung Quốc. Hiện nay Bộ Bộ Nông nghiệp và phát triển nông thôn đã gửi công hàm ngày 18/9/2019 đến Tổng cục Hải quan Trung Quốc để tiếp tục đăng ký 89 doanh nghiệp chế biến sắn của Việt Nam xuất khẩu vào thị trường Trung Quốc, hiện tại Tổng cục Hải quan Trung Quốc chưa có ý kiến trả lời.

Để tiếp tục tháo gỡ khó khăn cho các doanh nghiệp, Sở Công Thương thông báo đến cộng đồng doanh nghiệp xuất khẩu sắn và tinh bột sắn vào thị trường Trung Quốc, đề nghị đăng ký bổ sung đợt cuối các doanh nghiệp xuất khẩu sắn và tinh bột sắn vào thị trường Trung Quốc, để Sở Công Thương tổng hợp./.

Mẫu đăng ký đăng ký xuất khẩu tinh bột sắn và sắn lát vào thị trường Trung Quốc:

Phụ lục 1 (Tiếng Việt) và  Phụ lục 2 (Tiếng Trung).

                                                                                                Minh Tuyền – Phòng QLTM