LIÊN KẾT SITE LIÊN KẾT SITE

 

 

Tin tức sự kiện Tin tức sự kiện
Kết quả kiểm tra an toàn và hoạt động kinh doanh khí dầu mỏ hóa lỏng trên địa bàn tỉnh

 Nhằm giám sát doanh nghiệp tuân thủ quy định của pháp luật về kinh doanh khí dầu mỏ hóa lỏng và tiếp tục tuyên truyền Nghị định số 87/2018/NĐ-CP ngày 15/6/2018 của Chính phủ về kinh doanh khí; Sở Công Thương đã phối hợp với Cục Quản lý thị trường, Công an tỉnh, Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường chất lượng đã tiến hành kiểm tra 07/07 doanh nghiệp hoạt động kinh doanh khí dầu mỏ hóa lỏng trên địa bàn tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu.

 

Kiểm tra trạm nạp LPG vào chai

Qua kiểm tra, ghi nhận, các doanh nghiệp được kiểm tra đã chấp hành các quy định về an toàn và hoạt động kinh doanh khí dầu mỏ hóa lỏng, cụ thể như: Các trạm nạp có giấy chứng nhận đủ điều kiện trạm nạp LPG vào chai; Có lưu trữ đầy đủ hồ sơ về chai LPG theo quy định; Tổ chức nạp LPG vào chai do doanh nghiệp làm chủ sở hữu; Có duy trì điều kiện an toàn đối với cơ sở kinh doanh LPG; Các phương tiện vận chuyển LPG đã được cấp giấy phép vận chuyển hàng nguy hiểm theo quy định của pháp luật; Các doanh nghiệp có ký hợp đồng mua bán khí với thương nhân xuất khẩu, nhập khẩu hoặc thương nhân kinh doanh mua bán khí có Giấy chứng nhận đủ điều kiện còn hiệu lực hoặc thương nhân sản xuất, chế biến khí; Có thiết lập hệ thống phân phối kinh doanh khí và tổ chức bán lẻ LPG và LPG chai trong hệ thống phân phối quản lý theo hợp đồng với các thương nhân có Giấy chứng nhận đủ điều kiện còn hiệu lực; Có quy định giá bán LPG và LPG chai cho thương nhân thuộc hệ thống mình quản lý và thông báo bằng văn bản tới các thương nhân trong hệ thống phân phối, Sở Công Thương, Sở Tài chính nơi có hệ thống phân phối của thương nhân khi có sự thay đổi về giá bán LPG; Có thực hiện đăng ký nhãn hiệu hàng hóa theo quy định của pháp luật; Có lập sổ theo dõi việc quản lý nạp LPG vào chai LPG tại trạm nạp; Hàng năm có báo cáo hệ thống phân phối, nhãn hiệu hàng hóa và hoạt động mua bán LPG trên thị trường đến Sở Công Thương nơi thương nhân có trụ sở chính.

 

Kiểm tra trạm nạp LPG vào chai

Bên cạnh việc đảm bảo an toàn và hoạt động kinh doanh khí dầu mỏ hóa lỏng đã ghi nhận, một số doanh nghiệp vẫn còn tồn tại các hạn chế, thiếu sót. Trong đó, có 03 doanh nghiệp có các hành vi vi phạm hành chính: Chứa chai LPG của thương nhân khác không có hợp đồng thuê nạp LPG tại trạm nạp; Kinh doanh LPG khi không có giấy chứng nhận đủ điều kiện làm thương nhân phân phối LPG; Lưu giữ chai LPG không thuộc sở hữu không có hợp đồng thuê nạp; Ký hợp đồng với thương nhân không đủ điều kiện làm tổng đại lý kinh doanh LPG theo quy định. Sở Công Thương đã ban hành 03 Quyết định xử phạt vi phạm hành chính về lĩnh vực dầu khí, kinh doanh xăng dầu và khí, với tổng số tiền 270.000.000 đồng.

Qua kiểm tra, Sở đã hướng dẫn doanh nghiệp khắc phục các hạn chế, thiếu sót trong việc đảm bảo an toàn và hoạt động kinh doanh khí dầu mỏ hóa lỏng theo đúng quy định.

Minh Tâm – Thanh tra Sở