LIÊN KẾT SITE LIÊN KẾT SITE

 

 

Tin tức sự kiện Tin tức sự kiện
Mời đăng ký tham gia chương trình phát triển thương mại điện tử quốc gia năm 2020

 Căn cứ Quyết định số 689/QĐ - TTg ngày 11 tháng 5 năm 2014 của Thủ tướng Chính phủ về việc Phê duyệt Chương trình phát triển thương mại điện tử quốc gia giai đoạn 2014-2020. Năm 2020, Sở Công Thương tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu, tiếp tục thực hiện đề án “Hỗ trợ doanh nghiệp tỉnh BR-VT ứng dụng thương mại điện tử nhằm phát triển sản xuất kinh doanh” thuộc Chương trình phát triển thương mại điện tử quốc gia năm 2020.

 

Nguồn: Internet

 Nội dung của đề án cụ thể như sau:

- Mục đích: nhằm đẩy mạnh việc ứng dụng có hiệu quả thương mại điện tử trong hoạt động sản xuất, kinh doanh của doanh nghiệp; hỗ trợ doanh nghiệp quảng bá, giới thiệu sản phẩm, phát triển sản xuất, kinh doanh.

- Đối tượng hỗ trợ: các cơ sở, hợp tác xã, doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh (gọi chung là doanh nghiệp).

- Nội dung hỗ trợ: xây dựng website thương mại điện tử

- Số lượng hỗ trợ: 10 website TMĐT.

- Chi phí xây dựng: ngân sách nhà nước hỗ trợ 100% (miễn phí).

Sở Công Thương trân trọng thông báo đến Quý đơn vị có nhu cầu xây dựng website thương mại điện tử đăng ký tham gia, gửi thông tin đăng ký theo mẫu về Văn phòng Sở Công Thương trước ngày 20/03/2020 để tổng hợp trình UBND tỉnh phê duyệt và triển khai thực hiện.

Chi tiết xin liên hệ: Sở Công Thương tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu. Địa chỉ: 01 Phạm Văn Đồng, Phường Phước Trung, TP. Bà Rịa. Người liên hệ: email: thuna@soct.baria-vungtau.gov.vn dongvm@soct.baria-vungtau.gov.vn điện thoại: 02543.515131. Fax: 02543.856344

Sở Công Thương thông báo và kính mời đơn vị biết và đăng ký tham gia (tải về phiếu đăng ký tại đây)

 

Văn phòng sở