LIÊN KẾT SITE LIÊN KẾT SITE

 

 

Tin tức sự kiện Tin tức sự kiện
Giá LPG chai tiếp tục giảm

 Thực hiện Nghị định 87/2018/NĐ-CP ngày 15/6/2018 của Chính phủ về Kinh doanh khí và Thông tư 116/2018/TT-BTC ngày 28/11/2018 của Bộ Tài chính quy định về chế độ báo cáo giá thị trường; các đơn vị kinh doanh LPG trên địa bàn tỉnh báo cáo biến động giá LPG trong tháng vừa qua như sau:

 

STT

Tên hàng hóa

Đơn vị tính

Giá cũ (đồng)

Giá đăng ký từ tháng 03/2020 (đồng)

1

Khí hóa lỏng (LPG)

Kg

30.038

28.208

2

Khí hóa lỏng (LPG) chai loại 12 kg

chai

360.000

338.000

3

Khí hóa lỏng (LPG) chai loại 45 kg

chai

1.283.470

1.200.470

(Nguồn Công ty TNHH Quang Trung)

Giá bán 1 chai LPG loại 12 kg thường dùng ở các hộ gia đình từ tháng 03 năm 2020 sẽ giảm thêm 22.000 đồng/chai so với giá bán tháng 02 năm 2020 và giảm 39.000 đồng/chai so với giá bán tháng 01 năm 2020. Lý do giá LPG giảm chủ yếu là chi phí nguyên liệu, vật liệu trực tiếp giảm so với tháng trước. Giá trên được áp dụng đến hết ngày 31/3/2020.

Minh Chuyên - P.QLTM