LIÊN KẾT SITE LIÊN KẾT SITE

 

 

Tin tức sự kiện Tin tức sự kiện
Danh sách tiếp nhận bản tự công bố sản phẩm thực phẩm của các tổ chức, cá nhân

STT

TÊN TỔ CHỨC/CÁ NHÂN

TÊN SẢN PHẨM

235

Công ty TNHH Sản xuất Thương mại Dịch vụ Thực phẩm Gia Hân

Bánh kem

236

Công ty TNHH Sản xuất Thương mại Dịch vụ Thực phẩm Gia Hân

Bánh Su kem

237

Công ty TNHH Sản xuất Thương mại Dịch vụ Thực phẩm Gia Hân

Bánh mì mặn

238

Công ty TNHH Sản xuất Thương mại Dịch vụ Thực phẩm Gia Hân

Sữa bắp

239

Công ty TNHH Sản xuất Thương mại Dịch vụ Thực phẩm Gia Hân

Nước nha đam

240

Công ty TNHH Sản xuất Thương mại Dịch vụ Thực phẩm Gia Hân

Bánh bông lan

241

Công ty TNHH Sản xuất Thương mại Dịch vụ Thực phẩm Gia Hân

Bánh Sandwich

242

Hộ kinh doanh Thoại Khanh

Bánh neo

243

Công ty TNHH Xay lúa mì Việt Nam

Bột mì hiệu CKX Bánh bao (Blue key pau)

244

Công ty TNHH VI & KO LIFE

Si rô Nhân sâm - Lacto Fermented Gíneng Syrup

245

Hộ kinh doanh Rượu Hoàng Vân

Rượu nếp men Bắc gia truyền