LIÊN KẾT SITE LIÊN KẾT SITE

 

 

Kỹ thuật an toàn môi trường Kỹ thuật an toàn môi trường
Thông báo hệ thống hài hòa toàn cầu về phân loại và ghi nhãn hóa chất

Trong khuôn khổ đối thoại hóa chất thuộc Diễn đàn Hợp tác Kinh tế Châu Á – Thái Bình Dương (APEC), các quốc gia APEC đã thống nhất hài hòa ngôn ngữ của nhãn hóa chất nhằm hỗ trợ các doanh nghiệp có thể áp dụng trong hoạt động thương mại quốc tế.

Với vai trò là thành viên tích cực của đối thoại hóa chất, Cục Hóa chất (Bộ Công Thương) đã tham gia hoàn thiện hệ thống hài hòa hướng dẫn ghi nhãn hóa chất theo GHS bằng 38 ngôn ngữ khác nhau, bao gồm 12 ngôn ngữ của các quốc gia APEC và 26 ngôn ngữ của toàn bộ các nước liên minh Châu Âu.

Hệ thống hài hòa nhãn hóa chất này được đăng tải tại địa chỉ website của nhóm kỹ thuật GHS thuộc APEC và website của Cục Hóa chất: https://great.osha.gov.tw hoặc www.cuchoachat.gov.vn

Sở Công Thương thông báo đến các doanh nghiệp sản xuất, kinh doanh hóa chất trên địa bàn về hệ thống hài hòa nhãn hóa chất nhằm hỗ trợ hoạt động xuất, nhập khẩu trong APEC và Liên minh Châu Âu.

Trong trường hợp cần hỗ trợ kỹ thuật bổ sung, xin liên hệ Phòng Quản lý Hóa chất (Cục Hóa chất, Bộ Công Thương), đt: 024.22205136, email: thanglv@moit.gov.vn./.

Ngọc Lan. QLCN