LIÊN KẾT SITE LIÊN KẾT SITE

 

 

Tin tức sự kiện Tin tức sự kiện
Doanh nghiệp nhỏ và vừa được bổ sung ngành nghề ưu đãi đầu tư

 Chính phủ vừa ban hành Nghị định số 37/2020/NĐ-CP ngày 30/03/2020 bổ sung danh mục ngành, nghề ưu đãi đầu tư ban hành kèm theo Nghị định số 118/2015/NĐ-CP ngày 12 tháng 11 năm 2015 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Đầu tư.

Hình ảnh minh hoạ: Ươm tạo doanh nghiệp nhỏ và vừa (Nguồn: Internet)

Nghị định bổ sung khoản 2 vào Mục V Phần B Phụ lục I về Danh mục ngành, nghề ưu đãi đầu tư ban hành kèm theo Nghị định số 118/2015/NĐ-CP các hoạt động đầu tư kinh doanh theo quy định của Luật Hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa. Theo đó các ngành, nghề được bổ sung ưu đãi đầu tư cụ thể bao gồm: Đầu tư kinh doanh chuỗi phân phối sản phẩm của doanh nghiệp nhỏ và vừa, Đầu tư kinh doanh cơ sở ươm tạo doanh nghiệp nhỏ và vừa, Đầu tư kinh doanh cơ sở kỹ thuật hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa, Đầu tư kinh doanh khu làm việc chung cho doanh nghiệp nhỏ và vừa khởi nghiệp sáng tạo. Nghị định này có hiệu lực thi hành từ ngày 15 tháng 5 năm 2020.

Chi tiết về Nghị định số 37/2020/NĐ-CP download tại đây.

Cảnh Toàn – P.QLCN