LIÊN KẾT SITE LIÊN KẾT SITE

 

 

Tin tức sự kiện Tin tức sự kiện
Đẩy mạnh hoạt động kết nối giao thương trên môi trường trực tuyến ứng phó với dịch Covid-19

 Dịch Covid-19 cùng với tác động cộng hưởng từ những yếu tố khác đã phần nào ảnh hưởng đến tình hình phát triển doanh nghiệp. Theo Cục Thương mại điện tử và kinh tế số, trong 02 tháng đầu năm 2020 cả nước có 29.375 doanh nghiệp được thành lập và tái gia nhập thị trường, trong đó, có 17.439 doanh nghiệp thành lập mới. Tuy nhiên, cũng trong 02 tháng đầu năm 2020 có 28.344 doanh nghiệp rút lui khỏi thị trường.

Thực hiện Chỉ thị số 11/CT-TTg ngày 04 tháng 3 năm 2020 của Thủ tướng Chính phủ về các nhiệm vụ giải pháp cấp bách tháo gở khó khan cho sản xuất kinh doanh, bảo đảm an sinh xả hội ứng phó với dịch Covid-19 và Chỉ thị số 06/CT-BCT ngày 11 tháng 3 năm 2020 của Bộ trưởng Bộ Công Thương về việc tiếp tục tập trung thực hiện các giải pháp phòng, chống dịch và tháo gỡ khó khăn cho sản xuất kinh doanh của ngành Công Thương trước những diễn biến mới của dịch bệnh Covid-19.

Sở Công Thương tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu sẽ phối hợp cùng Cục Thương mại điện tử và kinh tế số đẩy mạnh hoạt động kết nối giao thương trên môi trường trực tuyến ứng phó với dịch Covid-19 bằng các giải pháp cụ thể như: tăng cường trao đổi thông tin và giới thiệu về sàn thương mại điện tử của nhau để doanh nghiệp, người dân biết và tham gia, giới thiệu các sản phẩm dịch vụ của địa phương trên các sàn thương mại điện tử, giới thiệu các doanh nghiệp tham gia các hội chợ trực tuyến chung để kích thích nhu cầu mua, bán hàng hóa trên các sàn thương mại điện tử.

Anh Thư – VPS.