LIÊN KẾT SITE LIÊN KẾT SITE

 

 

Tin tức sự kiện Tin tức sự kiện
Cập nhật tình hình thông quan cửa khẩu quốc tế đường bộ số II Kim Thành – Lào Cai

 Tiếp tục cập nhật tình hình thông quan qua cửa khẩu quốc tế đường bộ số II Kim Thành – Lào Cai, theo thông tin từ Sở Công Thương tỉnh Lào Cai triển khai các giải pháp phù hợp đối với hoạt động sản xuất, kinh doanh, cụ thể như sau:

Ngày 10/4/2020, các cơ quan quản lý phía Trung Quốc tiếp tục có thư liên hệ thông báo và đề nghị các cơ quan quản lý cửa khẩu tỉnh Lào Cai thực hiện theo phương án cố định lái xe qua biên giới, theo đó Ban quản lý cửa khẩu hai bên lập hồ sơ xác nhận lái xe cố định, chuyên vận chuyển hàng hóa xuất nhập khẩu trong phạm vi từ khu cách ly cửa khẩu quốc tế đường bộ số II Kim Thành (Việt Nam) đến nhà liên ngành cửa khẩu Bắc Sơn (Trung Quốc) và ngược lại.

Sở Công Thương thông báo đến các Hiệp hội ngành hàng, doanh nghiệp, thương nhân xuất khẩu nông sản biết và cập nhật tình hình của ban quản lý cửa khẩu Lào Cai hướng dẫn hoạt động vận chuyển hàng hóa xuất nhập khẩu qua cửa khẩu quốc té đường bộ số II Kim Thành.

Thông báo số 11/TB-BQLCK ngày 11/4/2020 tải tại đây.

Phòng QLTM