LIÊN KẾT SITE LIÊN KẾT SITE

 

 

Tin tức sự kiện Tin tức sự kiện
Tiếp tục hỗ trợ cá nhân và tổ chức thực hiện TTHC trên môi trường mạng

 Ngày 08 tháng 4 năm 2020, Chính phủ ban hành Nghị định số 45/2020/NĐ-CP về thực hiện thủ tục hành chính trên môi trường điện tử và hướng dẫn của Văn phòng Chính phủ tại công văn số 2995/VPCP-KSTT ngày 16/4/2020 về việc thực hiện Nghị định số 45/2020/NĐ-CP.

Ngày 04 tháng 5 năm 2020, UBND tỉnh có văn bản số 4375/UBND triển khai thực hiện Nghị định trên đến các sở, ngành và UBND các địa phương tăng cường chỉ đạo triển khai thực hiện có hiệu quả Nghị định số 45/2020/NĐ-CP và các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, Văn phòng Chính phủ, Ủy ban nhân dân tỉnh về thực hiện thủ tục hành chính trên môi trường điện tử.

Thực hiện chỉ đạo của UBND tỉnh, Sở Công Thương tiếp tục hỗ trợ các cá nhân và tổ chức nộp hồ sơ trên môi trường trực tuyến trên cổng thông tin dịch vụ công trực tuyến của tỉnh tại địa chỉ: http://dichvucong.baria-vungtau.gov.vn

Nhằm tạo điều kiện thuận lợi nhất cho cá nhân và tổ chức trong quá trình thực hiện TTHC, Sở Công Thương, hỗ trợ hướng dẫn tổ chức, cá nhân thông qua các hình thức như gọi điện thoại hỗ trợ trực tiếp, hướng dẫn thông qua thư điện tử hoặc xuống trực tiếp các doanh nghiệp thường xuyên thực hiện các thủ tục hành chính trên môi trường mạng thuộc lĩnh vực công thương trên địa bàn tỉnh.

Điện thoại hướng dẫn:

Bà Lưu Thị Hồng – Điện thoại: 02543.515.555

Văn phòng sở