LIÊN KẾT SITE LIÊN KẾT SITE

 

 

Kỹ thuật an toàn môi trường Kỹ thuật an toàn môi trường
Kết quả kiểm tra “Tháng hành động vì an toàn thực phẩm” năm 2020

 Đa số các đơn vị thực hiện tốt các quy định của pháp luật về an toàn thực phẩm (ATTP). UBND huyện Long Điền và huyện Xuyên Mộc đã triển khai tháng hành động vì ATTP với nhiều hoạt động thiết thực, triển khai tốt công tác kiểm tra lấy mẫu kiểm tra nhanh thực phẩm, không xảy ra các vụ ngộ độc thực phẩm hàng loạt trên địa bàn. Đoàn kiểm tra 07 cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm, tiến hành lấy 02 mẫu bún kiểm tra nhanh cho kết quả âm tính với formol. Bên cạnh đó một số cơ sở vẫn còn tồn tại các hạn chế như: Chưa xuất trình bản công bố hợp quy/ tự công bố, giấy xác nhận tập huấn kiến thức an toàn thực phẩm, giấy xác nhận đủ sức khoẻ, nội dung ghi nhãn sản phẩm, hợp đồng mua nguyên liệu sản xuất.

Đoàn kiểm tra tại huyện Long Điền

Qua công tác kiểm tra, nhằm tăng cường trách nhiệm quản lý nhà nước về (ATTP), đánh giá việc triển khai tháng hành động vì ATTP năm 2020 theo chủ đề ở các cấp, các ngành; kịp thời phát hiện, chấn chỉnh những bất cập, yếu kém trong công tác quản lý nhà nước về ATTP, phát hiện, ngăn chặn, xử lý các trường hợp vi phạm về ATTP trong sản xuất, kinh doanh và quảng cáo thực phẩm. Đoàn kiểm tra đã giao phòng Kinh tế và Hạ tầng huyện tăng cường công tác kiểm tra, giám sát, hướng dẫn việc khắc phục các hạn chế của các cơ sở.

Nguyễn Thanh - phòng QLTM