LIÊN KẾT SITE LIÊN KẾT SITE

 

 

Kỹ thuật an toàn môi trường Kỹ thuật an toàn môi trường
Tổ chức tập huấn, phổ biến kiến thức vệ sinh an toàn thực phẩm ngành Công Thương

 Nhằm phổ biến kiến thức vệ sinh an toàn thực phẩm (ATTP), các quy định mới của pháp luật về vệ sinh ATTP cho công chức, viên chức quản lý và các cơ sở sản xuất, chế biến, kinh doanh thực phẩm thuộc phạm vi quản lý của ngành Công Thương trên địa bàn tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu, góp phần nâng cao ý thức trách nhiệm và thực hành tốt các quy định bảo đảm ATTP trong các hoạt động sản xuất, kinh doanh tại các cơ sở trên địa bàn thành phố Vũng Tàu và huyện Đất Đỏ.

Ngày 15/6/2020, Sở Công Thương xây dựng kế hoạch triển khai thực hiện tổ chức tập huấn kiến thức vệ sinh ATTP ngành Công Thương trên địa bàn thành phố Vũng Tàu và huyện Đất Đỏ.

Thời gian tổ chức ngày 25/6/2020 tại thành phố Vũng Tàu và ngày 26/6/2020 tại huyện Đất Đỏ.

Nguyễn Thị Thanh - phòng QLTM