LIÊN KẾT SITE LIÊN KẾT SITE

 

 

Kỹ thuật an toàn môi trường Kỹ thuật an toàn môi trường
Phối hợp tổ chức tập huấn, phổ biến kiến thức vệ sinh an toàn thực phẩm trên địa bàn thành phố Bà Rịa và huyện Long Điền

 Vụ Thị trường trong nước, Vụ Khoa học và Công nghệ (Bộ Công Thương) phối hợp với Trường Cao đẳng Kinh tế - Kỹ thuật Thương mại sẽ tổ chức tập huấn, phổ biến kiến thức vệ sinh ATTP ngành Công Thương cho các đối tượng là công chức, viên chức quản lý, cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm trên địa bàn thành phố Bà Rịa vào ngày 25/6/2020 và trên địa bàn huyện Long Điền vào ngày 26/6/2020.  

Nội dung tập huấn nhằm cung cấp những kiến thức về an toàn thực phẩm (ATTP), phổ biến các chính sách và văn bản quy phạm pháp luật mới về ATTP thuộc phạm vi quản lý của Bộ Công Thương đến các công chức, viên chức quản lý, cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm và người tiêu dùng.

Nguyễn Thị Thanh - phòng QLTM