LIÊN KẾT SITE LIÊN KẾT SITE

 

 

Kỹ thuật an toàn môi trường Kỹ thuật an toàn môi trường
Ban hành bộ câu hỏi kiểm tra, đáp án kiểm tra tập huấn kiến thức về an toàn thực phẩm ngành công thương

 Ngày 26/5/2020, Bộ Công Thương đã ban hành Quyết định số 1390/QĐ-BCT về việc ban hành bộ câu hỏi kiểm tra, đáp án trả lời thực hiện kiểm tra để xác nhận đã được tập huấn kiến thức về an toàn thực phẩm (ATTP) cho chủ cơ sở và người trực tiếp sản xuất, kinh doanh thực phẩm thuộc trách nhiệm quản lý nhà nước về an toàn thực phẩm của Bộ Công Thương.

Đề kiểm tra được chọn ngẫu nhiên 30 câu hỏi (gồm 20 câu thuộc kiến thức chung và 10 câu thuộc kiến thức chuyên ngành) trong bộ câu hỏi gồm 100 câu do Bộ Công Thương ban hành. Nhằm đánh giá kiến thức về ATTP của các đối tượng theo quy định. Thời gian kiểm tra để xác nhận kiến thức về ATTP là 45 phút.

Quyết định này thay thế Quyết định số 6409/QĐ-BCT ngày 21/7/2014 của Bộ Công Thương. Chi tiết quyết định tại đây

 

Nguyễn Thị Thanh - phòng QLTM