LIÊN KẾT SITE LIÊN KẾT SITE

 

 

Tin tức sự kiện Tin tức sự kiện
Hưởng ứng “Tháng hành động phòng, chống ma túy – Tháng 6” và “Ngày toàn dân phòng, chống ma túy – 26/6”

 Thực hiện Kế hoạch số 17/KH-BCĐ-TTBCĐ138 ngày 01/6/2020 của Ban Chỉ đạo 138 tỉnh, Sở Công Thương hưởng ứng “Tháng hành động phòng, chống ma túy - Tháng 6” và “Ngày toàn dân phòng, chống ma túy – 26/6” năm 2020.

- Thời gian thực hiện: Từ ngày 01 tháng 6 năm 2020 đến ngày 30 tháng 6 năm 2020.

- Chủ đề của Tháng hành động: “Phát huy tinh thần phòng, chống dịch Cocid-19, Hãy hành động vì cộng đồng không ma túy”.

- Nội dung cụ thể như sau:

Thực hiện nội dung tuyên truyền Tháng hành động phòng, chống ma túy – Tháng 6” và “Ngày toàn dân phòng, chống ma túy 26/6”, Sở Công Thương triển khai đến tất cả cán bộ, CC-VC và người lao động trong toàn ngành biết nhằm nêu cao tinh thần trách nhiệm trong công tác đấu tranh, phòng, chống và kiểm soát ma túy, chung tay góp phần đẩy lùi tệ nạn ma túy trong cộng đồng; tạo môi trường lành mạnh, phục vụ phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm an ninh, trật tự và an toàn xã hội.

                                                                                             Đông Phương – Thanh tra Sở